Lab Tests Online-Türkiye Sitesine Hoşgeldiniz

Lab Tests Online sizlere hastalıkların tanı, tedavi ve takibinin bir parçası olan klinik laboratuvar testlerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Buna ek olarak bu site laboratuvar bilimindeki gelişmeleri takip etmenizi sağlamak üzere hizmet edecektir. Site hakkında başlıklı bölümündeki içerik alt başlığında bu sitede neleri bulabileceğiniz ve nasıl yararlanacağınız tarif edilmektedir.

Haberlerdeki Konular

NIAID Kılavuzu Laboratuvar Testlerinin Tek Başlarına Gıda Allerjileri için Tanısal Olmadığını söylemektedir

7 Mart 2015

Bir Uzman paneli tarafından yeni yayınlanan bir kılavuza göre allerjik reaksiyonlara neden olan gıdaları belirlemek için kan testleri kullanılabilirse de bunlar tanının tek temeli olmamalıdır. NIAID’in birçok tavsiyesi tanıyı irdelemektedir çünkü gıda intoleransı sıklıkla gıda allerjileri ile karıştırılmaktadır. İyi bir tıbbi tetkik ayrıntılı tıbbi özgeçmişi, iyi bir fiziksel muayeneyi, bazı laboratuvar testlerini ve oral gıda yüklemeleri ile konfirmasyonu gerektirmektedir. Bu basamakların hepsi gereklidir çünkü birçok çalışmanın gösterdiğine göre gıda allerjisi olduğunu düşünen birçok kişinin aslında bir allerjisi yoktur

Kanser Tedavisi için Dolaşımdaki Tümör Hücrelerini Belirleyen Yöntemlerde Gelişmeler

25 Şubat 2011

Bilim adamları birincil tümörün çıkartılmasından çok sonra kanda dolaşabilen kanser hücrelerini tespit etmeye çalışmaktadır. Güncel çalışmalar dolaşımdaki tümör hücrelerinin tespit ve takibinin olası metastazları, hastalığın ilerlemesini ve/veya tedaviye yanıtı öngörmede yararlı olabileceğini öngörmektedir. Dolaşımdaki tümör hücreleri ile ilgili araştırmalar cesaret verici olmakla birlikte bunları değerlendirmek birçok zorluluğu içermektedir. Kanser yönetiminde dolaşımdaki kanser hücrelerinin önemi halen araştırılmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütünün Onayladığı Hızlı Tüberküloz Testi

28 Ocak 2011
Dünya Sağlık Örgütü ( World Health Organization [WHO]) tüberkülozu (TBC) iki saatten kısa sürede saptayabilen yeni bir hızlı ve otomasyonlu bir moleküler testi onaylamıştır. Test iyi bir doğruluk derecesiyle TBC tanısı koyabilmekte,TBC’de tedavi için en çok kullanılan rifampine direnç olup olmadığını belirleyebilmektedir.
right features top
Lab Tests Online'da hızla
gezinmek için aşağıdaki arama
kutusu ve menüleri kullanın
right features bottom

Ekibimiz

Lab Tests Online-Türkiye yapımcısı:

KBUD logo

AACC logo  'nin

ve  Lab Tests Online® 'ı internette en önemli ve güvenilir sağlık bilgi kaynağı olmasına yardım eden ABD'deki birçok ortak ve sponsorun katkılarıyla