Kan Bankacılığı

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz
 Bu makaleyi yazdırın
 Bu sayfa yararlı oldu mu?

Genel Bakış

Kan bankacılığı kanın toplanması (bağış), test edilmesi, işlenmesi ve daha sonra kullanılmak üzere (kan nakli) saklanması süreçlerini içermektedir. Kan bankacılığı acil tıp ve cerrahinin temel taşı olup kanın ve bileşenlerinin güvenli kullanımını güvence altına almak için klinik laboratuvara bağımlıdır. Bu yazı kan bankacılığının dört kilit öğesine bir bakış sağlamaktadır:

  1. Kan bağışlamak
  2. Kan stoğunu korumak
  3. Uygun ve doğru kullanılmasını temin etmek ve  
  4. Vericiler ve alıcıları ilgilendiren riskler  

Kan nakilleri (transfüzyonları) başka bir deyişle bir kişiden diğer kişinin kan dolaşımına kan ve kan ürünlerinin nakli travma yaralıları, büyük cerrahi girişim veya başka nedenlerle kan kaybedenlerin yaşamlarını kurtarma açısından zorunludur. Kemoterapinin etkileri, kanser, orak hücre hastalığı ve talasemi  gibi nedenlerle oluşan ağır anemiyi tedavi etmek için de kan nakillerinden yararlanılmaktadır.

Sonraki »