Lab Tests Online-TÜRKİYE KBUD Yönetim Kurulu

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz
 Bu makaleyi yazdırın
 Bu sayfa yararlı oldu mu?
  • Prof. Dr. Dildar Konukoğlu             :   Başkan
  • Prof. Dr. Asım Örem                      :   Başkan Yardımcısı           
  • Uzm.Dr. Fikret Ersan Talu             :  Genel sekreter
  • Uzm. Dr. Erhan Cüneyt Canbulat :  Sayman 
  • Doç.Dr. Ferruh Kemal İşman        :  Üye 
  • Uzm. İlter Güner                           :  Üye    
  • Prof.Dr. Necip İlhan                      :  Üye
  • Doç.Dr. Turan Turhan                  :  Üye
  • Prof.Dr. Uzay Görmüş                 :  Üye