Lab Tests Online-Türkiye Site Ekibi

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz
 Bu makaleyi yazdırın
 Bu sayfa yararlı oldu mu?

Site Ekibi | Uluslararası Ortaklar

Lab Tests Online Klinik laboratuvar camiasını temsil eden profesyonel derneklerin mükemmel işbirliğinin bir ürünüdür. Amerika Klinik Kimya Derneği (American Association for Clinical Chemistry-AACC) tarafından organize edilen bu işbirliğindeki her katılımcı dernek, sitedeki içeriğin oluşması ve gelişmesi için gönüllü olarak içeriği yazma, düzeltme ve yenileme faaliyetlerinde bulunmuşlardır. AACC siteyi laboratuvar testleri hakkında halkı eğitmek konusundaki taahhüdünü yerine getirmek üzere meydana getirmiştir.

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği (KBUD) ülkemizde Klinik Biyokimya Biliminin ilerlemesini sağlamak ve üyelerinin hak ve menfaatlarini korumak amacıyla Tıbbi Biyokimya Uzmanlık eğitimini tamamlamış veya bu eğitime devam etmekte olanların üye olduğu bir dernek olarak 1999 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. KBUD çeşitli ulusal ve uluslararası kongreler, sempozyumlar ve kurslar düzenleyerek üyelerinin laboratuvar alanındaki gelişmeleri yakından takip etmelerini sağlamaktadır. Laboratuvarlarda yapılan testlerin sonuçlarının güvenirliliğini ve kalitesini arttırmayı kendine hedef olarak koyan KBUD, ülkemizin en büyük Ulusal Dış Kalite Kontrol Programını (KBUDEK) Onursal Başkanı Prof.Dr.Kaya Emerk başkanlığındaki bir ekip ile kar amacı gütmeden ve gönüllülük esasına göre yürütmektedir. Buna ek olarak KBUD, AACC’nin aylık bir bilimsel yayını olan Klinik Kimya Dergisindeki (Journal of Clinical Chemistry) seçilmiş yayınları her ay Türkçeye tercüme ederek sitesinde yayınlamakta ve üyelerinin gelişmeleri yakından takip etmesini sağlamaktadır.

American Association for Clinical Chemistry (AACC) tıp doktoru veya doktara yapmış olan laboratuvar bilim adamlarının ana mesleki derneğidir. Üyelerimiz hastane laboratuvarlarında, kliniklerde, tıp merkezlerinde ve diğer sağlık yerleşkelerinde çalışılan testleri geliştirmekte ve uygulamaktadırlar. AACC sağlık alanında, klinik laboratuvar tıbbının pratiği ve mesleğinin ilerlemesinde ulusal ve dünya çapında liderliğini yapmaktadır. AACC'nin misyonu laboratuvar testlerinin değeri hakkında halkı eğiterek halkın sağlığını iyileştirme ve geliştirme olan ana hedefine ulaşmaktır.