Uluslararası Ortaklarımız

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz
 Bu makaleyi yazdırın
 Bu sayfa yararlı oldu mu?

Site Ekibi | Uluslararası Ortaklar

Uluslararası ortaklarımız dünyanın çeşitli ülkelerinde Lab Tests Online sitelerini oluşturma ve geliştirme sorumluluğu taşımaktadır. Ayrıca değerli geribildirimler ve bazı olgularda sitedeki bilgilerin güçlenmesi ve büyümesine yardımcı olan orijinal metinler temin etmişlerdir.

İspanya Klinik Biyokimya ve Moleküler Patoloji Derneği (Spanish Society of Clinical Biochemistry and Molecular Pathology) 1976 yılında Sociedad Española de Química Clínica (SEQC-İspanya Klinik Biyokimya Derneği) adıyla kurulmuştur. Başlıca misyonu, bilimsel ve teknik yayınların yayılmasını teşvik, uluslararası toplantılar ve eğitsel programlar düzenlemek ve diğer bilimsel derneklerle işbirliği yaparak Klinik Biyokimya alanıyla ilgilenen bilim insanlarının tümünü bir araya toplamaktır. EDMA ve FENIN’in desteğiyle SEQC 2007 yılında Lab Tests Online-İspanya’nın lansmanını gerçekleştirmiştir.
Polonya Tıbbi Tanı Laboratuvarları Derneği (Polish Society of Laboratory Diagnostics) Merkezi Varşova/Polonya’dadır ve 1964 yılında kurulmuştur. Misyonları laboratuvar tıbbında yeni başarılar ve teknolojileri yayma, üyeleri ve sağlık camiasına laboratuvar ölçümlerinin kalite yönetimi, kullanımı ve maliyet- etkinliği konularına yönelik olarak laboratuvar tıbbıyla ilgili eğitim verme ve nihayet Polonya’da sağlık hizmetlerinin organizasyonu, planlanması ve verilmesine katkıda bulunmaktır. Bu derneğin 3500 üyesi mevcut olup Uluslararası Klinik Kimya ve Laboratuvar Tıbbı Federasyonu (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) ve Avrupa Topluluğu Klinik Kimya ve Laboratuvar Tıbbı Konfederasyonu (European Communities Confederation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) tam üyesidir. EDMA ve IPPDL’nin desteğiyle 2007 yılında PTDL Lab Tests Online-Polonya’nın lansmanını gerçekleştirmiştir.
The Australasian Association of Clinical Biochemists (Avustralya-Asya Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği) Avustralya ve Yeni Zelanda’da klinik biyokimya uzmanları için önemli bir meslek kuruluşudur. Bu dernek Uluslararası Klinik Kimya ve Laboratuvar Tıbbı Federasyonu (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine [IFCC]) ve Asya ve Pasifik Klinik Biyokimya Derneğinin (Asian and Pacific Federation of Clinical Biochemistry [APFCB]) tam üyesidir. Derneğin üyelikleri hem mesleki hem de bireysel yararlar sağlamaktadır. AACB fen bilimleri ve tıp mezunlarıyla birlikte laborantları, öğrencileri ve klinik biyokimya ile ilgilenenlere kucak açmaktadır. AACB 2007 yılında Lab Tests Online-Avustralya’nın lansmanını gerçekleştirmiştir.
Macaristan Laboratuvar Tıbbı Derneğinin (The Hungarian Society of Laboratory Medicine [MLDT]) önceli klinik biyokimya uzmanları ve patologlar tarafından 1946 yılında ortaklaşa bir bilimsel organizasyon şeklinde kurulmuştur. MLDT aktiviteleri esasen laboratuvar tıbbındaki mesleki ve bilimsel meselelere odaklanmakta ve üyelerinin pratik ve bilimsel gelişmesini teşvik etmektedir. Tıbbi laboratuvarların uygulamaları ve laborantların eğitimine etki eden sağlık politikası kararları, meslek ve sağlık hizmetleriyle ilgili düzenlemeler ve yasaları aktif olarak etkilemekte ve bunlara ilişkin önerilerde bulunmaktadır. Bu derneğin yaklaşık 500 bireysel ve 15 tüzel üyesi bulunmaktadır. EDMA ve HIVDA’nın desteğiyle MLDT 2007 yılında Lab Tests Online-Macaristan’ın lansmanını gerçekleştirmiştir.
İtalyan Klinik Biyokimya ve Klinik Moleküler Biyoloji Derneği (Italian Society of  Clinical Biochemistry and Clinical Molecular Biology [SIBioC]) yaklaşık 3500 üyesiyle en kapsamlı İtalyan klinik biyokimya derneğidir. Dernek 1968 yılında kurulmuş olup biyokimya uzmanları, laborantlar ve tıp teknologlarının başvurularını kabul etmektedir. Dernek bir başkan ve bilimsel, uluslararası, bölgesel , eğitim ve iletişim departmanlarının direktörlerinden ibaret bir kurul tarafından yönetilmektedir. Her yıl Dernek 1200-1500 delegenin katıldığı bir ulusal kongre düzenlemekte, düzenli olarak bir dergi (BC) ve bir internet sitesinde haber bülteni yayınlamaktadır. EDMA ve Assobiomedica’nın desteğiyle SIBioC 2007 yılında Lab Tests Online-İtalya’nın lansmanını gerçekleştirmiştir.
Yunanistan Klinik Kimya-Klinik Biyokimya Derneği (Greek Society of Clinical Chemistry-Clinical Biochemistry [GSCC-CB]) 1989 yılında kurulmuş olup Yunanistan’daki klinik laboratuvarlarda klinik kimya-klinik biyokimya alanında çalışan beş yüzü aşkın biyokimya uzmanı ve tıp doktoru üyesi vardır. Bu dernek önemli bir klinik biyokimya uzmanları meslek kuruluşu olup Uluslararası Klinik Kimya ve Laboratuvar Tıbbı Federasyonu (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine [IFCC]) ve Avrupa Klinik Kimya Federasyonunun (European Federation of Clinical Chemistry [EFCC]) tam üyesidir. GSCC-CB üyeliği hem mesleki hem de bireysel yararlar sağlamaktadır. Her yıl Dernek 1200-1500 delegenin katıldığı bir ulusal çapta kongre düzenlemektedir. Düzenli olarak bir dergi (BC) ve bir internet sitesinde haber bülteni yayınlamaktadır. GSCC-CB bünyesine fen bilimleri ve tıp mezunlarıyla birlikte klinik biyokimya ile ilgilenen herkesi kabul etmektedir. GSCC-CB, EDMA’nın desteğiyle Ekim 2008 yılında Lab Tests Online-Yunanistan’ın lansmanını gerçekleştirmiştir.
Çek Klinik Biyokimya Derneği (Czech Society of Clinical Biochemistry (Česká společnost klinické biochemie, CSKB) 1958 yılında kurulmuş olup Çek Cumhuriyetinde klinik biyokimya alanında ve klinik laboratuvarlarda çalışan binden fazla tıp doktoru, bilim insanı ve laborant üyesi vardır. CSKB’nin esas misyonu laboratuvar ve klinik biyokimya uzmanları arasında klinik biyokimya bilimini desteklemek, bölgesel, ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek, üyelerinin araştırma sonuçlarını yayınlamak, ciddi hastalıklara ilişkin tanı kılavuzları oluşturmaktır. CSKB, laboratuvar testlerinin kalitesini iyileştirmeye önemli katılımlar sağlamakta ve Çek Cumhuriyetinde sağlık hizmetlerinin organizasyonu için hükümetle işbirliği yapmaktadır. CSKB’nin 50. kuruluş yıldönümü onuruna Ekim 2008’de Lab Tests Online projesinin Çek versiyonunu (Lab Tests Online-Çek Cumhuriyeti) internet sitesine koymuştur. Bu proje, CSKB ve CZEDMA tarafından desteklenmektedir.
Çin Laboratuvar Tıbbı Derneği (Chinese Society of Laboratory Medicine [CSLM]) Çin’de laboratuvar tıbbı alanında en kapsamlı meslek kuruluşu olup 73 komite üyesi ve yüzbinlerce üyesi vardır. Çin’in Jilin kantonunda 7 Eylül 1979 tarihinde kurulmuştur. CSLM kendini , laboratuvar tıbbı alanında tüm bilim adamlarını bir araya toplamaya, klinik laboratuvar bilimi ve yayınlarını popülerize etmeye, hizmetleri, eğitim ve araştırma yoluyla laboratuvar tıbbını daha fazla geliştirmeye, ulusal, uluslararası toplantılar ve eğitsel programlar düzenlemeye adamıştır. CSLM, Ekim 2009 tarihinde Lab Tests Online-Çin’in lansmanını gerçekleştirmiştir.
Fransız Klinik Biyokimya Derneği (The French Society of Clinical Biochemistry [SFBC]) ulusal ve uluslararası alanda Fransız ve Fransızca konuşan klinik kimyagerler, doktorlar ve laborantlara internet hizmeti veren bir meslek kuruluşudur. Ulusal bir klinik kimya ve laboratuvar tıbbı derneği ve EFCC/IFCC üyesi olarak SFBC üyeleri arasında işbirliği ve iletişim ruhunu teşvik etmektedir. Bu hedeflere ulaşmak için ilk olarak araştırma, eğitim, mesleki gelişim ve hasta güvenliği yoluyla laboratuvar tıbbı alanında bilimsel bilgi ve deneyim kazanımını teşvik edip iyileştirmektedir. Ayrıca CCLM bünyesi içinde bilgi ve deneyim paylaşımını kolaylaştıran ulusal çapta bir liderdir. EDMA ve SFRL’nin desteğiyle SFBC, Kasım 2009 tarihinde  Lab Tests Online-Fransa’nın lansmanını gerçekleştirmiştir.
Brezilya Klinik Patoloji /Laboratuvar Tıbbı (SBPC/ML [Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial]) derneğinin misyonu, sağlık hizmetlerinde sürekli iyileşmeler yapma amacıyla Laboratuvar Tıbbıyla bilimsel ve mesleki açıdan ilgilenen bireyler ve kuruluşları bir araya toplamaktır. Lab Tests Online-Breziya’nın lansmanı Ağustos 2010 tarihinde gerçekleşmiştir.

The Korean Society for Laboratory Medicine (KSLM) (Kore Laboratuvar Tıbbı Derneği 1980 yılında kurulmuştur. Klinik patologların profesyonel resmi birliğidir ve amacı Laboratuvar Tıbbı alanında uzmanlaşma, klinisyenlerin ihtiyaçlarını karşılama, gelişmelere katkıda bulunma ve iyi organize edilmiş eğitim proğramları organize etmektir. Konferanslar, toplantılar ve dergileri aracılığı ile akademik aktivitelerde bulunmakta, Kore Laboratuvar Akreditasyon Programı, yeterlilik testleri ve Uluslararası aktiviteler ile Klinik Laboratuvar Tıbbı alanında liderlik konumunu sağlamaktadır. Lab Tests Online-KR web sitesi Nisan 2012'de hizmete girmiştir.

The Romanya Laboratuvar Tıbbı Derneği (SRML) (SRML) 2001’de kurulmuştur ve 1993’te kurulmuş olan Romanya Klinik Laboratuvar Derneği’nin (RSCL) yerini almıştır. Dernek, laboratuvar tıbbı alanında aktif olan uzman Romanyalıların bilimsel forumunu temsil eder ve Romanya Tabipler Birliği’nin 1993’ten beri tam üyesi, BCLF’nin 1993’ten beri üyesi, IFCC/FESCC’nin 1996’dan beri üyesi, WASPaLM’ın 2006’dan beri üyesidir. SRML’nin ana hedefi laboratuvar uzmanları arasında bilimsel bilginin yayılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının standartlarını sunma, ve hastaların yararına olmak üzere klinisyenlerle bağlantı kurarak laboratuvar testlerinin doğru değerlendirilmesini sağlamaktır. SRML’nin geçmiş yıllarda organize ettiği kongre ve konferanslar onun laboratuvar biliminin gelişimindeki ulusal ve uluslararası katılımını yansıtmaktadır. Lab Tests Online-RO Kasım 2012’de yayınlanmaya başlamıştır.

The Association for Clinical Biochemistry and Laboratory Medicine (ACB) (Klinik Biyokimya Derneği) 1953’de kurulmuş olup dünyadaki en eski derneklerden biridir. İngiltere’de yerleşik bu dernek kendini klinik bilimlerin uygulanmasına adamış yeryüzündeki en eski derneklerden biridir. Dernek İngiltere’nin başlıca önemli tıbbi laboratuvarlarının tümünde, birçok üniversite ana bilim dalında ve birkaç ticari firmada tıp mensubu olan ve olmayan üyelere sahiptir. Şirket Üyeleriyle bağlantılar klinik tanı alanında çalışan endüstrilerle verimli ilişkilerin oluşmasına yol açmıştır. ACB klinik biyokimyaya ilişkin konularda birçok ulusal ve uluslararası kuruluşla bağlantı kurduğu gibi onlara danışmanlık hizmetide vermekte olup Lab Tests Online-İngiltere’nin de yayımcısıdır.