AMA

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz
 Bu makaleyi yazdırın
 Bu sayfa yararlı oldu mu?
Diğer Adları: Mitokondrial Antikor
Resmi adı: Antimitokondrial Antikor ve Antimitokondrial M2 Antikor
İlişkili testler: Antinötrofil Sitoplazmik Antikor (ANCA),Karaciğer/Böbrek Mikrozomal Antikor, Alkalen Fosfataz (ALP), Alanin Aminotransferaz (ALT), Karaciğer PaneliDüz Kas Antikoru (SMA), Antinükleer Antikor (ANA)

Test