ANA

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz
 Bu makaleyi yazdırın
 Bu sayfa yararlı oldu mu?
Diğer Adları: Antinükleer Antikor testi; Flöresan Antinükleer Antikor; FANA; Ekstrakte Edilebilir Nükleer Antijen Antikorları; ENA
Resmi adı: Antinükleer Antikor Testi
İlişkili testler: Otoantikor Testleri

Test