AST

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz
 Bu makaleyi yazdırın
 Bu sayfa yararlı oldu mu?
Diğer Adları: Serum glutamik-oksaloasetik transaminaz; SGOT; Aspartat transaminaz; AST/ALT oranı
Resmi adı: Aspartat aminotransferaz

Test