CEA

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz
 Bu makaleyi yazdırın
 Bu sayfa yararlı oldu mu?
Resmi adı: Karsinoembriyonik Antijen
İlişkili testler: Tümör belirteçleri

Test