Bakır

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz
 Bu makaleyi yazdırın
 Bu sayfa yararlı oldu mu?
Diğer Adları: Cu; 24-saatlik idrarda bakır; Total bakır; Seruloplazmine bağlı olmayan bakır; Serbest bakır; Hepatik bakır
Resmi adı: Bakır (24 saatlik idrarda, kanda total ve serbest bakır, karaciğerde bakır)
İlişkili testler: Seruloplazmin; Ağır Metaller

Bir Bakışta

Niçin Testi Yaptıracaksınız?

Kan, idrar veya karaciğerdeki bakır miktarını ölçmek, Wilson hastalığının tanısı ve takibine yardımcı olmak ve bazen bakır eksiklikleri veya aşırılıklarını saptamak için bu test yapılır.

Ne Zaman Testi Yaptıracaksınız?

Sarılık, yorgunluk, karın ağrısı, davranış değişiklikleri, titremeler veya doktorunuzun Wilson hastalığı veya nadiren bakır elementi eksikliğine bağlı olabildiğini düşündüğü başka belirtilerin varlığında ve bakırla ilgili bir rahatsızlık için tedavi ediliyorsanız  belli aralıklarla bu test yapılır.

Gerekli Numune Nedir?

Bir kol damarınızdan alınan kan numunesi ve/veya 24 saatlik idrar numunesi, bazen karaciğer biyopsi numunesi kullanılır.

Test için Hazırlık Gerekir mi?

Test için önceden hazırlık yapmak gerekmemektedir.