Diyabet İle İlgili Otoantikorlar

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz
 Bu makaleyi yazdırın
 Bu sayfa yararlı oldu mu?
Diğer Adları: Adacık Otoantikorları
Resmi adı: Adacık Hücre Sitoplazması Otoantikorları ; ICA; İnsülin Otoantikorları; IAA; Glutamik Asit Dekarboksilaz Otoantikorları; GADA; GAD65 Otoantikorları; İnsülinomayla İlişkili -2 Otoantikorları; IA-2A; ICA512 Otoantikorları; Protein Tirozin Fosfataza benzer Otoantikorlar
İlişkili testler: Glukoz; Insülin

Bir Bakışta

Niçin Testi Yaptıracaksınız?

Diyabet tanısı konduktan sonra otoimmün tip 1 diyabeti, tip 2 diyabetten ayırt etmeye yardımcı olmak için  kullanılır.

Ne Zaman Testi Yaptıracaksınız?

Hastaya ilk kez diyabet tanısı konduktan sonra diyabetin otoimmün olup olmadığını belirlemeye yardımcı olmak için diyet veya ilaçlarla tedavi edilen diyabetlinin kan şekeri düzeylerini normal veya normale yakın düzeylerde tutmakta çok zorlandığı zaman veya hastada tip 2 diyabet  yerine, tip 1 diyabet olduğundan kuşkulanıldığında bu test yapılır.

Gerekli Numune Nedir?

Bir kol damarından alınan kan numunesi kullanılır