İdrar Kültürü

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz
 Bu makaleyi yazdırın
 Bu sayfa yararlı oldu mu?
Diğer Adları: İdrar kültürü ve duyarlılığı
Resmi adı: İdrar Kültürü

Test Numunesi

Ne test edilmektedir?

İdrar kültürü testi idrardaki bakteri ve mayaları saptar ve tanımlar. İdrar omurganın her iki yanında kaburgaların altında yerleşmiş böbreklerde üretilir. Böbrekler kandaki atıkları filtreler ve sarı idrarı oluşturup vücut dışına atar.İdrar böbreklerden üreter vasıtasıyla geçici olarak depolanacağı mesaneye gelir ve sonrada üretra ile idrar yapma işlemi yapılır. İdrar genelde sterildir fakat bazen üretranın dışındaki deriden içeri giren bakteriler (veya daha nadiren mayalar) yukarı doğru ilerleyip idrar yolu enfeksiyonu oluştururlar.

İdrar kültürü ile az miktarda idrar agarlara (ince besiyeri tabakası) ekilir ve vücut ısısında bekletilir. Eğer bakteriler idrar örneğinde ürerlerse 24-48 saat içerisinde küçük yuvarlak bir halka oluşur. Bu halkanın şekli, büyüklüğü, ve kolonilerin rengi bakterilerin ne olduğu konusunda ipuçları verir ve kolonilerin sayısı bakteri sayısını belirtir. Laboratuvarcı agar levhasında oluşan kolonileri gözlemler, sayılarını ve kaç tip üreme olduğunu sayar. İdeal olarak temiz bir idrar örneğinde bakteri bulunması enfeksiyona bağlıdır. Genellikle tek tip bakteriler çok sayıda bulunur. Bazen birden fazla tip bakteri saptanır. Bu enfeksiyonun birden fazla patojen (hastalık oluşturucu) içerdiğini göstersede idrar toplama sırasında deriden kontaminasyona bağlıda olabilir.

Laboratuvarcı gördüğü her bakteri kolonisi tipinden birer parça alır, onları bir lama yayar, ve onları boyar (gram boyası ile). Daha sonra laboratuvarcı bu mikroorganizmaları mikroskopta inceler. Değişik tipteki bakteriler değişik renkli ve şekilli olup ayrımları yapılır. Mesala üriner sistem enfeksiyonlarının en sık nedeni olan Eschericia coli mikroskop altında gram negatif çomak (pembe çomak) olarak görülürken, kadınlarda vajinal kontaminasyonla oluşan Lactobacillus gram pozitif basil olarak görülür (ince mor çomaklar). Lactobacillus gibi bazı bakterilerin tanımlanması kolaydır ve non-patojendir (enfeksiyona sebeb olmaz) ve daha ileri bir araştırmaya gerek kalmaz.. Gram negatif çomaklar gibi grup oluşturan bakterilerin tam olarak hangi tip olduklarının tanımlanabilmesi için ek testler yapılmalıdır.

İdrar kültürünün ilk rapor örnekleri

Ede edilen bilgilerden laboratuvarcı idrardaki bakterilerin (veya mayaların) tipini ve sayısını bildirir bir rapor verir:
RaporÇevİrİ
24 saat içerisinde üreme olmadı Agarda hiçbirşey üremedi
10.000 den az sayıda organizma / ml Az sayıda bakteri üredi
100.000 den fazla organizma / ml gram negatif çomak üremesi oldu”, gibi örnekler olabilir Hasta muhtemelen gram negatif bakteri enfeksiyonu geçiriyor ve ileri tanımlamaya ihtiyaç duyuyor

Eğer ilk 24-48 saatte kültürde üreme olmazsa kültür negatif kabul edilir ve kültür bitmiş olur. Eğer bir veya daha fazla patojen oluşursa ileri aşamaya geçilir. Biyokimyasal testlerle oluşan bakteri tanımlanır ve duyarlılık testleri ile bakterinin spesifik antimikrobiyal ilaç altındaki üreme durumu belirtilir ki bu da enfeksiyon tedavisi için hangi ilacın kullanılabileceğini belirtir.

.

Test için numune nasıl toplanır?

İdrar kültürü için idrar herzaman toplanabilir. İdrarı etraf deriden bakterilerle kontamine etme riskinden dolayı idrar toplamadan önce genital bölgeninin temizlenmesi önemlidir (özellikle kadınlarda). Kadınlarda vajinanın labialarını ayırıp önden arkaya doğru temizlemelidirler; erkekler penisin ucunu temizlemelidirler. İdrar çıkarmaya başlayınca bir miktar idrar tuvalete yapılır, sonra 9 veya 10 cc idrar steril idrar kabına yapıldıktan sonra geri kalan kısım da tuvalete yapılır. Buna orta akım temiz idrar denir.

Numunenin kalitesinden emin olmak için herhangi bir test hazırlığına gerek var mı?

Hayır bir test hazırlığına gerek yoktur.