Meme Kanseri

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz
 Bu makaleyi yazdırın
 Bu sayfa yararlı oldu mu?

Genel Bakış

Meme kanserleri meme hücrelerinin kontrol altına alınamayan büyümesi sonucu oluşan kötü tümörlerdir. Birincil olarak emzirme (laktasyon) sırasında meme ucuna süt taşıyan kanalcıklarda, ikincil olarak lobüllerde süt üreten bezlerde oluşmaktadır. Meme kanserleri vücudun diğer kısımlarından memelere yayılabilen kanserlerden farklıdır.

Erkeklerde de meme kanseri gelişebilmektedir. Ancak bu makalenin geri kalan bölümü kadınlardaki meme kanserine odaklanacaktır.

Meme kanseri her yaşta gelişebilmekle birlikte kadın yaşlandıkça gelişme riski de artmaktadır. Meme kanserlerinin % 5-10’u iki meme kanseri geninden (BRCA-1 veya BRCA-2) birindeki kalıtsal defektle ilişkili olup olguların çoğunda  henüz anlayamadığımız nedenlerden dolayı meme kanseri gelişmektedir.Genel bir kural olarak yakın akrabaları hastalığa sahip olanlar, diğer memesinde daha önce meme kanseri gelişmiş olanlar, çocuğu olmayanlar, ilk çocuklarına 30 yaşından sonra sahip olanlar daha yüksek bir risk altındadır. Her meme kanserinin özgün karakteristik özellikleri olacaktır. Bazıları yavaş büyürken diğerleri saldırgan olabilir. Bazıları östrojen ve progesteron gibi hormonlara duyarlı iken diğerleri aşırı miktarda protein salgılamaktadır. Kanserin karakteristik özellikleri tedavi seçimlerini ve kanserin nüks etme potansiyelini etkileyebilmektedir.

Meme kanseri vücut içinde kanserin yayılma derecesine göre üç evrede sınıflandırılabilir:.

  • Erken evre kanser :Başlangıçtaki yerleşimiyle sınırlı, yayılmacı olmayan kanser olarak bilinen tipi. Kanser süt kanallarıyla sınırlıysa duktal karsinoma in situ (DCIS), lobüllerle sınırlıysa lobüler karsinoma in situ (LCIS) olarak adlandırılır. Bu evrede kanser memede bir şişlik olarak hissedilmemesine rağmen bazen mamografi DCIS’yi saptayabilir.
  • Yayılma evresindeki meme kanseri kanalcıklar veya lobüllerin ötesine, meme dokusunun çevre alanlarına yayılır. Bu evrede memenin hasta tarafından muayenesi, doktorların klinik meme muayenesi veya mamografiyle kanser saptanabilir..
  • Metastatik evre: meme kanseriyakın lenf düğümleri de dahil olmak üzere vücudun başka yerlerine sıçramıştır (metastaz). Bu evrede tedavi cerrahlar, onkologlar ve radyologlar dahil birkaç uzmanın kombine çabasını gerektirmektedir.

Sonraki »