Kolon Kanseri

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz
 Bu makaleyi yazdırın
 Bu sayfa yararlı oldu mu?

Nedir? 

Kolon dört bölümden ibaret olup 1.5 metre uzunluğundaki kalın bağırsağın büyük bir bölümünü oluşturur.  Sindirim kanalında (vücudunuzun içinde yiyeceklerin  izlediği yolak) kolon ince bağırsaktan sonra ve rektumdan (düz bağırsak) önce gelir. Kolon bağırsakların içeriğinden su, vitaminler ve minerallerin emiliminden ve muhafazasından  sorumludur. Ayrıca, bağırsakların içeriğini karıştırır, dışkıları oluşturur ve vücuttan sindirilmemiş maddeleri uzaklaştırır.

Bu makalede kolon ve rektum kanserlerine “kolon kanseri” denilecektir. İkisi birlikte erişkinlerde en çok üçüncü sıklıkta görülen kanser türü olup, erkekler ve kadınlarda kanserden ölümlerin ikinci önde gelen nedenidir. Kolon kanseri olgularının çoğu bağırsak boşluğu içine el parmaklarına benzer oluşumlar olan iyi huylu poliplerin gelişmesiyle başlar. Elli yaş üstü kişilerde iyi huylu polipler oldukça sık görülmektedir. Ancak, kanserleşebilirler ve normal kolon ve vücudun diğer bölgelerini istila etme (metastaz yapma) kabiliyeti kazanabilirler . Tümörler bağırsakları tıkayarak atımı engelleyebilirler. 

Kolon ve rektum kanserinin tam olarak nedenleri bilinmemekle birlikte riskin genetik, beslenme ve yaşam tarzı faktörleriyle ilişkili olduğu görünmektedir. Öz ve soygeçmişinde kolon kanseri veya polip geçmişi olanlar ile bir iltihabi bağırsak hastalığı  olan    ülseratif koliti ve bağışıklık yetersizliği olanlar daha yüksek risk altındadır. Ailevi adenamatoz  veya polipozis denilen ve seyrek görülen bir kalıtsal hastalık da yaşamın erken evresinde iyi huylu poliplerin gelişmesine neden olmakta ve bu hastalarda kolon ameliyat ile çıkartılmadıkça hemen hemen hepsinde kanser gelişimine neden olmaktadır. Risk yaşla ve vücudun diğer kısımlarında kanserlerin oluşumuyla birlikte artmaktadır.  Yağ ve etten zengin yiyecekler özellikle minimal meyve, sebze ve lifli besin alımıyla birlikte ise bir risk faktörüdür. Yaşam tarzı faktörleri sigara kullanımı, şişmanlık ve hareketsiz yaşam tarzını içermektedir.

Sonraki »