Guillain-Barre sendromu

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz
 Bu makaleyi yazdırın
 Bu sayfa yararlı oldu mu?
Diğer Adları: Enfeksiyöz polinörit; Akut inflamatuvar demyelinize edici polinöropati; Yükselen Landry felci

 Nedir?

 
Guillain-Barre sendromu (GBS) ilerleyici kas zayıflığı veya felciyle seyreden akut bir hastalıktır. Vücudun bağışıklık sisteminin kendi sinir sistemine saldırıp sinir kılıfını (miyelin kılıfı)  zedeleyerek iltihaplanmaya yol açtığı bir otoimmün bozukluktur. Bu hasar (miyelinsizleşme denilen) sinir iletilerini yavaşlatır veya durdurur.  Kaslara giden sinir iletilerinin bozulması kas zayıflığı, felç, spazmlar, duyu kaybı, karıncalanma, iğne ve çivi batma hissi ve/veya hassasiyet  gibi yakınmalara yol açabilir. Hastalar soluk alıp vermede zorlanacak kadar güçsüzleşebilir, kalp atımları anormalleşebilir.

Guillain-Barre sendromu oldukça seyrek görülmektedir.  Her yaşta herkesi etkileyebilmektedir. Kendiliğinden iyileşen ve çoğu hastanın kaybolmuş sinir ve kas fonksiyonlarının büyük bir bölümüne yeniden kavuştuğu olağandışı bir nöropatidir.

GBS’nin nedeni ve niçin bir kişiyi etkileyip diğerini etkilemediği iyice anlaşılmamıştır.  Otoimmün süreç ya kendiliğinden oluşur veya belli bir hastalık sonucu tetiklenmiş olabilir.  HIV enfeksiyonu dahil çeşitli viral ve bakteriyel enfeksiyonları, lupus (SLE), Hodgkin lenfoması (veya başka kötü huylu hastalıklar) gibi kronik hastalığı  olanlarda, yakın zamanda (örn: kuduz veya domuz gribine karşı) aşılanmış olanlarda GBS görülmüştür.

 

Sonraki »