Bu makalenin en son gözden geçirilme tarihi
Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 29 Kasım 2017.
Akciğerlere Genel Bakış


Akciğerler solunum sisteminin bir bölümü olup göğüste, göğüs kafesi içinde ve diyaframın yukarısında yerleşiktir. Akciğerler süngersi, esnek bir dokuya sahiptir ve oksijen alımı ve karbon dioksit atımı için tasarlanmış karmaşık organlardır..

Soluk aldığımızda oksijen akciğerlere girer. Bronş ağacı denilen, giderek daralan dallara sahip (bronşlar ve  bronşioller olarak adlandırılan) bir sistemle akciğerler içine dağılır. Bronş ağacı oksijeni akciğerlerin derinliklerindeki keseciklere (alveollere) taşır. Burada solukla alınan hava  akciğerlerden kan dolaşımı içine girerken metabolizmanın yan ürünü olan karbon dioksit solukla atılmak üzere kandan akciğerlere geçer. Oksijen alımı  ve kanla dokulara sevki vücudumuzdaki her hücrenin fonksiyonu için gereklidir. Asit-baz dengesi sisteminin bir bölümü olarak vücudun kanın pH’ını idame ettirebilmesi için karbon dioksidin atılması gerekir.

Soluduğumuz hava çevreden tozlar, polenler, bakteriler, virüsler, duman ve uçucu kimyasal maddeler gibi birçok unsuru içerdiğinden bu toksik potansiyeli olan istilacılara karşı akciğerler bir savunma sistemi muhafaza ederler. Akciğerlerin savunma sistemi bağışıklık hücrelerini ve bu istenmeyen unsurları akciğerlerde içine alıp atmak için mukus salgısını içerir.

Accordion Title
Akciğer hastalıkları hakkında
 • Akciğer hastalıkları

  Akciğer hastalıklarında akciğerlerin işlevlerinin bir bölümü olumsuz etkilenmektedir. Bazı olgularda sorun, alveollerle kan arasında bulunan zarda gaz değiş tokuş sürecini ilgilendirir, etkili oksijen alımı ve karbon dioksit atılımını engeller. Diğer bazı olgularda sorun bronş sisteminin tıkanması veya göğüs kaslarının havayı bronş ağacından alveollerin içine doğru hareket ettirmek için yeterince genişleyip kasılamaması şeklindedir. Bazen sorun belki de altta yatan bir yetersizlik veya bu maddelerin akciğerlerin savunma sistemlerini alt etmesi nedeniyle akciğerlerin yabancı maddeleri  atma veya zehirden arındırma kabiliyetinin bozulmasıdır.

  Sık görülen Akciğer Hastalıkları:

  Astımbronşlar ve bronşiollerin iltihaplanması, solunum yolu tıkanma atakları (nöbetleri) ile tanımlanan bir kronikakciğer hastalığıdır.  Astımlı kişiler başkalarında benzer reaksiyona neden olmayan çeşitli maddelere karşı duyarlıdır. Sigara içimi, havadaki başka partiküller, toz, küf, allerjenler, egzersiz, soğuk hava ve başka etmenler atakları tetikleyebilmektedir. Her kişi için tetikleyici ajanlar farklı farklı olabilir. Astım nöbeti sırasında hava yollarının iç yüzeyi şişer, bronşları saran kaslar kasılır, hava yolu daralır. Sümüksü salgının (mukus) artması hava akışını daha fazla engelleyerek solumayı zorlaştırır ve etkilenmiş kişide hışırtılı solumaya neden olur. Oksijen eksikliği ve karbon dioksit birikimi yaşamı tehdit edici olabildiğinden atakların çoğu kalıcı akciğer hasarına neden olmamakla birlikte sıklıkla acil tıbbi tedaviyi gerektirir.

  Kronik obstrüktif (tıkayıcı) akciğer hastalığı  (KOAH): Hem amfizem hem de kronik bronşit için kullanılan bir terimdir. Kronik bronşitte bronşlar iltihaplanır ve nedbe dokusu oluşur. Amfizemde akciğerler içindeki hava keseleri yavaş yavaş harap olmaktadır. Her iki bozuklukta hastalar soluk vermede ve yeterli miktarda oksijen almada giderek daha fazla zorlanmaktadır.  KOAH ile ilişkili ölümlerin yaklaşık % 80-90’ına sigara kullanımı neden olmaktadır. Diğer risk faktörleri hava kirliliğine sık sık maruz kalmayı içerir.

  Akciğer fibrozu hava keseleri arasındaki dokuların hasarı ve nedbeleşmesi, hava keselerinin iltihabı ve akciğerlerin sertleşmesiyle karakterize bir akciğer hastalığıdır. Akciğerlerin fibrotik hastalığının nedenleri:

  • Küçük partiküllere meslek gereği veya çevresel olarak maruz kalma;  Asbest, kömür, berilyum ve silika gibi organik olmayan (inorganik) maddelerle sık sık karşı karşıya kalmayı içerir.
  • Küflü samanlar, hayvan pislikleri ve tahıl tozları gibi organik maddelere yinelenen maruz kalmalar aşırı duyarlılığa bağlı akciğer iltihabına (pnömonitis) neden olabilmekte ve sonunda akciğer fibrozuna yol açabilmektedir..
  • Akciğerlere toksik kimyasal maddeler ve ilaçlar
  • Işın tedavisi
  • Sarkoidoz
  • Sistemik skleroz ve başka otoimmün bozukluklar
  • İdiyopatik

  Enfeksiyonlar: Birincil olarak akciğerlerde oluşabilen enfeksiyonlar akciğerler dahil vücudun tümünü etkileyebilmekte veya akciğerleri saran zarlar olan plevra içinde gelişebilmektedir. Akut veya kronik olabilirler. Bakterilervirüsler ve daha nadiren mantarlar bu enfeksiyonlara neden olmaktadır. Zatürre (pnömoni) çeşitli mikropların neden olduğu bir akut akciğer iltihabıdır. Gripal enfeksiyon (İnfluenza) solunumsal belirtiler de gösteren, virüslerin neden olduğu akut sistemik bir rahatsızlıktır. en çok bağışıklık sistemleri yetersiz (HIV/AIDS hastaları gibi) hastalarda görülen kronik enfeksiyonlara neden olurlarTüberküloz ve tüberküloz dışı mikobakteriler (NTM) . Mikobakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar yavaş yavaş gelişmekte, sistemik olabilmekte veya akciğerlerle sınırlı kalabilmektedir.

  Akciğer kanseri: Akciğerlerde kötü huylu hücrelerin kontrolsüz büyümesidir. Başlıca küçük hücreli ve küçük hücreli olmayan akciğer kanseri tipleri mevcuttur. Diğer kanser tipleri akciğerlere yayılabilirse de kanser hücreleri akciğerlerden gelmediğinden metastatik oldukları düşünülür. Son yıllarda akciğer kanserinden ölen kadınların sayısı artarken erkeklerin sayısı azalmaktadır. Akciğer kanseri halen kadınlarda önde gelen kanserden ölüm nedeni olup yumurtalık, meme ve rahim boynu (serviks) kanserinden daha fazla sayıda kadını öldürmektedir. Akciğer kanseri riskleri sigara içimi ve radona maruz kalmayı içermektedir.

  Akciğer hastalığıyla ilişkili hipertansiyon: Akciğerlerdeki kan damarlarının daralması sonucu kan basıncı artmakta, kalbin kanı akciğerlere sevk etmek için daha zorlu çalışmasına neden olmaktadır. Bu durum çeşitli akciğer hastalıklarına eşlik edebildiği veya ağırlaştırabildiği gibi kalp yetmezliğine de yol açabilmektedir..

  Akciğer embolisi: Genellikle bacaklar veya pelvis toplardamarlarından kaynaklanan bir  kan pıhtısı akciğerlere giderek bir kan damarını tıkamakta, göğüs ağrısı, şiddetli nefes darlığı ve öksürüğe neden olmaktadır. Bu hastalık yaşamı tehdit edici olabileceği için acil tıbbi tedaviyi gerektirir.

  Bronkopulmoner displazi (BPD):  Birincil olarak vaktinden önce doğmuş ve uzun süre oksijen tedavisi görmüş ve/veya mekanik ventilasyonda kalmış bebeklerde gelişen bir akciğer hastalığı olmasına rağmen oksijen toksisitesi veya zatürresi olan bebeklerde de görülebilmektedir. Bu hastalıkta solunum yolları iltihaplanmıştır, normal olarak gelişemez ve hasarlanabilir

  Solunum Sıkıntısı Sendromu (RDS): Yenidoğanın yaşamı tehdit edici solunum sorunu olup miadından 6 haftadan daha uzun süre önce doğmuş bebeklerde gelişebilmektedir. Bu miadından önce doğan bebekler (prematüre) akciğerleri içinde sürfaktan denilen koruyucu  sıvıyı yeterli miktarlarda  üretecek kadar gelişmemiştir. Sürfaktan olmaksızın akciğerler uygun genişleme veya şişme fonksiyonlarını yerine getiremez ve bebekler yeterli oksijen almak için solurken zorlanırlar. Miadından önce doğumdan birkaç saat sonra oluşabilen bir rahatsızlıktır.

  Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS): Yaygın akciğer iltihabına ve akciğerlerin sıvıyla dolmasına bağlı olarak hızla ağır soluma zorlukları ortaya çıkar.  Akciğerlerin ciddi viral veya bakteri enfeksiyonları, kan zehirlenmesi (sepsis), travma, çoklu kan nakilleri, ilaç dozaşımları, tuz, su veya duman soluma gibi akciğerlere hasar veren birçok neden ölüme yol açmaktadır.

  Kistik fibroz : Akciğerleri, pankreası ve diğer sistemleri olumsuz etkileyen kalıtsal bir hastalıktır. Tuzlu ter, hava yollarının tıkanmasına neden olabilen kalın bir sümüksü salgı (mukus), yağlar ve proteinleri sindirme kabiliyetinde azalma ile karakterizedir ve sonuçta emilim ve beslenme bozukluğuna  yol açar. Genellikle bebeklikte tanı konmaktadır.

  Alfa-1 Antitripsin eksikliği: Akciğerlere koruma sağlayan bir proteinin kalıtsal eksikliğidir. Bu korunma olmadan akciğerler giderek daha fazla hasara uğrar. Hastada erken başlangıçlı amfizem ve karaciğer hastalığı geliştirme riski anlamlı derecede artmıştır.

  Diğer hastalıklar karaciğeri doğrudan etkilememekle birlikte kişinin uygun biçimde soluma kabiliyetini bozmaktadır. Bu akciğer dışı bozukluklar göğüs boşluğunu, kasları, sinirleri ve kalbi olumsuz etkileyebilmektedir. Bunlar arasında kas gelişme bozukluğu, çocuk felci, miyastenia gravis, Guillain-Barré sendromu ve  amiyotrofik lateral skleroz (ALS veya Lou Gehrig hastalığı) , ve akciğerlerin genişlemesini kısıtlayabilen normal dışı omurga oluşumu veya göğüs kafesi hareketleri sayılabilir. [Not : Bu makalede bu bozuklukların spesifik test ve tedavileri ele alınmamıştır.]

 • Belirtiler ve bulgular

  Akciğer hastalığıyla ilişkili  bulgular ve belirtiler kişiden kişiye ve zamanla değişecektir. Kronik hastalıklarda bulgular sıklıkla yavaş yavaş ortaya çıkmakta ve giderek kötüleşmektedir. Akut durumlarda belirtiler hafif veya şiddetli olabilir. Acilen tıbbi tedavi yapılmazsa bazıları yaşamı tehdit edici olabilmektedir. Her hastalık kendine özgün özelliklere sahip olacak olmasına rağmen birçok akciğer hastalığında görülen ortak belirtiler ve bulgular mevcuttur. Bunlar inatçı öksürük ve nefes darlığını içerir. Kişiler aksırabilir, öksürükle kan veya balgam çıkartabilir, göğüs ağrısı geçirebilir. KOAH gibi solunum yollarını tıkayıcı akciğer hastalığı geçirenler soluk vermede zorlanabilir. Bazıları bu durumu “bir içecek kamışı  içinden solumaya çalışma” şeklinde tarif ederler. Oksijensizlik hastanın derisini mavimtırak bir renge büründürür. Zamanla oksijen yetersizliği bazı kişilerde el parmakları uçlarında küntleşmeye ve el parmağı tırnağının anormal büyümesine neden olabilmektedir.

 • Testler

  Test yapmanın amaçları akciğer hastalıklarına tanı koymak, mümkünse nedenlerini belirlemek ve şiddet derecesini değerlendirmektir. Birçok doktor oksijen ve karbon dioksit düzeylerini değerlendirmek, akciğer fonksiyonunun tanı ve takibine yardımcı olmak için akciğer veya pulmoner fonksiyon testlerini (PFT’ler), akciğerlerin anatomisini incelemek için göğüs filmleri veya BT (bilgisayarlı tomografi) taramaları isteyecektir. Spesifik hastalıkların tanısına yardımcı olmak için başka testler de uygulanmaktadır..

  Laboratuvar Testleri

  • Kan gazları – kan pH’ı, oksijen ve karbon dioksidi değerlendirmek için bir atardamardan (arterden) kan numunesi alınır.
  • Tam kan sayımı – anemi araştırması için
  • Kistik Fibroz Testleri - KF Gen Mutasyon Testi Terde klorür testi, İmmünoreaktif tripsin (IRT),  Dışkıda tripsin testi –  kistik fibroza ait kalıtsal değişimleri (mutasyonları) araştırmak ve hastalığa tanı koymak için uygulanır.
  •  Alfa-1 antitripsin – hastada AAT eksikliği olup olmadığını belirlemek için istenir.
  • Balgam kültürü –bakterilerin neden olduğu akciğer enfeksiyonlarına tanı koymak için istenir.
  • ARB yayma preparatı ve kültürü – tüberküloz  ve tüberküloz etkeni olmayan mikobakteri (NTM) enfeksiyonlarına tanı koymak için istenir
  • Kan kültürleri – kan dolaşımına yayılmış bakteri ve bazen maya enfeksiyonlarına tanı koymak için istenir.
  • Influenza testleri – gripal enfeksiyon tanısı koymak için istenir.
  • Akciğer biyopsisi – akciğer hasarı ve kanser açısından akciğer dokusunu değerlendirmek için kullanılır
  • Balgam sitolojisi – anormal değişiklikler ve kanser için akciğer hücrelerini değerlendirir.
  • Fetus Akciğeri Olgunlaşma (FLM) testleri – fetus akciğerinin olgunlaşmasını değerlendirmek için kullanılırlar ve lesitin/sfingomyelin (L/S) oranı, fosfatidilgliserol (PG), köpük stabilite indeksi (FSI) veya katmansı cisimciklerin sayımını (LBC) gibi testleri içerir. Sezaryenle doğumdan önce veya gebe kadın erken doğum belirtileri gösterdiğinde gebelik yaşını belirlemek için kullanılabilir.
  • İlaç taraması – azalan solunum veya akut solunum sıkıntısına yol açan ve aşırı dozlarda kullanılan ilaçları belirlemek için uygulanır.

  Akciğer Fonksiyon Testleri (Pulmoner Fonksiyon Testleri, PFT)
  Aşağıda sıklıkla uygulanan birkaç test sıralanmıştır.

  • Spirometri – Hasta bir borunun içine üflerken, solukla attığı havanın miktarı ve hızını ölçer. Daralmış veya tıkalı solunum yollarını değerlendirmek için uygulanır.
  • Maksimal Hava Akışının Ölçümü– soluk verme hızını ölçer. Astımlı hastaların evde durumlarını izlemeye yardımcı olmak için kullanılabilir.
  • Akciğer Hacmi – kişinin akciğerlerine çektiği havanın miktarı ve soluk verdikten sonra akciğerlerde ne miktarda hava kaldığının ölçümüdür. Akciğerlerin esnekliğini, göğüs kafesinin hareketliliğini, solunumla ilişkili kasların gücünü değerlendirmeye yardımcı olur..
  • Diffüzyon Kapasitesinin Ölçümü – akciğer hava keseciklerinden kan dolaşımına oksijen aktarımını değerlendirmek için küçük miktarlarda solunan karbon monoksitin (zarar verecek kadar değil) ne kadarının emildiğini ölçer. 

  Görüntüleme çalışmaları

  • Göğüs filmi - akciğer yapısı ve göğüs boşluğunu incelemek için istenir.
  • BT (bilgisayarlı tomografi ) taraması – akciğer yapısının daha ayrıntılı değerlendirilmesi için uygulanır.
  • MRG (Manyetik rezonans görüntüleme ) – göğüs içindeki organlar ve damarların ayrıntılı olarak gösterilmesi için uygulanır.
  • Ultrasonografi –Akciğer zarları (plevra) arasındaki sıvıyı belirlemek için kullanılır.
  • Nükleer akciğer taraması – akciğer embolisini saptamaya ve nadiren akciğer kanseri tedavisinin etkinliğini değerlendirmeye yardımcı olmak için kullanılır.
  • Pozitron emisyon tomografisi (PET) taramaları – akciğer kanserine tanı koymaya yardımcı olmak için kullanılır.

   Diğer testler

  • Elektrokardiyografi (EKG) – kalp ritmini incelemek, kalp hastalığının solumayı etkileyip etkileyemediğini belirlemek için çekilir.
  • Uyku çalışmaları – hastanın uykusu sırasında normal soluk alış verişini belirlemeye yardımcı olmak için kullanılır.
 • Tedaviler

  Akciğer hastalığı tedavisinin hedefleri mümkün olduğunda hastalığı önlemek, enfeksiyonları tedavi etmek ve başkalarına yayılmasını önlemek, iltihaplanmayı hafifletmek, akciğer hasarının ilerlemesini durdurmak veya yavaşlatmak, hastalık belirtilerini ortadan kaldırmak, solumayı rahatlatmak, bazı tedavilerin yan etkilerini en alt düzeye indirmek ve etkilenmiş kişinin yeterince oksijen aldığından emin olmaktan ibarettir..

  Sigara kullanmayarak, radon testi yaptırarak, asbest, kömür, berilyum, silika, küfler, tahıl tozları gibi partiküllere, hava kirlenmesi, kimyasal maddeler ve akciğerleri olumsuz etkilediği bilinen kimyasal maddeler ve ilaçlara maruz kalmayı en alt düzeye indirerek birçok akciğer hastalığı olgusu engellenebilir.  Bağışıklık sistemleri yetersiz kişiler, akciğer hastalığı olanlar, çok genç veya yaşlılar grip ve zatürreyeyakalanma risklerini minimal düzeye indirmek için yılda bir grip veya zatürre aşısı yaptırıp yaptırmamayı doktorlarıyla konuşmalıdırlar.  

  Akciğer hastalıkları için yeni tedaviler geliştirilmekte olup hastaların tedavisi zamanla değişikliği gerektirir. Hastalar belli aralıklarla kendileri için doğru olan tedaviler hakkında doktorlarıyla konuşmalıdır.

Makalenin kaynakları

DİKKAT : Bu makale burada alıntılanan kaynaklarla birlikte Lab Tests Online Editörler İnceleme Kurulunun  toplu deneyimlerine dayanmaktadır.  Bu makale belli aralıklarla Editörler Kurulu tarafından gözden geçirilmekte olup  inceleme sonucu güncelleştirilebilmektedir. Alıntı yapılan her yeni kaynak listeye eklenecek ve kullanılmış orijinal kaynaklardan ayırt edilecektir.

 (2006 November). Cystic Fibrosis Fact Sheet. American Lung Association [On-line information]. Available online at http://www.lungusa.org/site/pp.asp?c=dvLUK9O0E&b=35042 through http://www.lungusa.org. Accessed on 6/10/07.

(2006 August). Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Fact Sheet [33 paragraphs]. American Lung Association [On-line information]. Accessed on: 6/10/07 Available FTP: http://www.lungusa.org/site/pp.asp?c=dvLUK9O0E&b=35020

Weinmann, G., et. al. (2006 March). Lung Disease, Frequently Asked Questions. National Women’s Health Information Center [On-line information]. Available online at http://www.4woman.gov/faq/lung_disease.htm through http://www.4woman.gov. Accessed on:6/10/07.

Rauscher, M. (2007). COPD Seen to be a Growing, Neglected Epidemic. Medscape Reuters Health Information [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/556588 through http://www.medscape.com. Accessed on 6/10/07.

Goodridge, D. (2007 January 29). COPD as a Life-Limiting Illness: Implications for Advanced Practice Nurses. Medscape Topics in Advanced Practice Nursing eJournal 2007;6(4) [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/551088 through http://www.medscape.com. Accessed on 6/10/07.

Kaufman, D. (2006 November 13). Lung disease. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at "http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000066.htm" target="_blank">http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000066.htm. Accessed on 6/10/07.

Mal, H. (2007 February 28). Prevalence and Diagnosis of Severe Pulmonary Hypertension in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/552204 through http://www.medscape.com. Accessed on 6/10/07.

Sharma, S. (2006 June 5, Updated). Restrictive Lung Disease. emedicine [On-line information]. Available online at http://www.emedicine.com/med/topic2012.htm through http://www.emedicine.com. Accessed on 6/10/07.

Lympany, P. and du Bois, R. (2000 January 31). Interstitial Lung Disease: Pathophysiology and Genetic Predisposition. Medscape General Medicine 2(1), 2000 [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/408750 through http://www.medscape.com.

Brain, J. (2006 August, Revision). Biology of the lungs and airways. Merck Manual of Medical Information – Second Home Edition [On-line information]. Available online at http://www.merck.com/mmhe/sec04/ch038/ch038a.html through http://www.merck.com. Accessed on 6/6/07.

Mayo Clinic Staff (2005 July 11). Interstitial Lung Disease. MayoClinic.com [On-line information]. Available online at http://www.mayoclinic.com/health/interstitial-lung-disease/DS00592 through http://www.mayoclinic.com. Accessed on 6/10/07.

(2006). Flavorings-Related Lung Disease. National Institute for Occupational Safety and Health [On-line information]. Available online at http://www.cdc.gov/niosh/topics/flavorings/ through http://www.cdc.gov/niosh/topics/flavorings/. Accessed on 6/10/07.

O’Reilly, K. et. al. (2007 March 1). Asbestos-Related Lung Disease. American Family Physician [On-line information]. Available online at http://www.aafp.org/afp/20070301/683.html through http://www.aafp.org. Accessed on 6/10/07.

(2004 February 12). High-Risk Newborn, Chronic Lung Disease (Bronchopulmonary Dysplasia). University of Virginia [On-line information]. Available online at http://www.healthsystem.virginia.edu/uvahealth/peds_hrnewborn/cld.cfm through http://www.healthsystem.virginia.edu. Accessed on 6/10/07.

(© 2000 – 2007). Pulmonary Function Testing. Harvard Health Publications, Pulmonary Function Testing [On-line information]. Available online at http://www.health.harvard.edu/diagnostic-tests/pulmonary-function-testing.htm through http://www.health.harvard.edu. Accessed on 6/16/07.

(© 2002 – 2003). Pulmonary Function Laboratory. John Hopkins Medicine [On-line information]. Available online at http://www.hopkinsmedicine.org/pftlab/pftests.html through http://www.hopkinsmedicine.org. Accessed on 6/16/07.

Kaufman, D. (2006 February 27, Reviewed). Pulmonary Function Tests. University of Maryland Medical Center [On-line information]. Available online at http://www.umm.edu/ency/article/003853.htm through http://www.umm.edu/ency/article/003853.htm. Accessed on 6/16/07.

(2005). Pulmonary Function Tests in COPD. American Thoracic Society, Patient Education [On-line information]. Available online at http://www.thoracic.org/sections/education/patient-education/index.html through http://www.thoracic.org.

(2006 June 29, Review). Detailed Guide: Lung Cancer - Non-small Cell. American Cancer Society [On-line information]. Available online at http://www.cancer.org/docroot/CRI/CRI_2_3x.asp?dt=15 through http://www.cancer.org. Accessed on 6/10/07.

(2006 November 23, Review). Detailed Guide: Lung Cancer - Small Cell. American Cancer Society [On-line information]. Available online at http://www.cancer.org/docroot/CRI/CRI_2_3x.asp?dt=16 through http://www.cancer.org. Accessed on 6/10/07.

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (© 2007). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 8th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 790-795.

Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18th Edition]. Pp 1133-1135.

(2006 August). Asthma and Children Fact Sheet. American Lung Association [On-line information]. Available online through http://www.lungusa.org. Accessed on 6/23/07.

(2006 August). Asthma in Adults Fact Sheet. American Lung Association [On-line information]. Available online through http://www.lungusa.org. Accessed on 6/23/07.

(2006 November). Alpha-1 Antitrypsin Deficiency Emphysema. American Lung Association [On-line information]. Available online through http://www.lungusa.org. Accessed on 6/23/07.

(2004 December). Bronchopulmonary Dysplasia (BPD) Fact Sheet. American Lung Association [On-line information]. Available online through http://www.lungusa.org. Accessed on 6/23/07.

(May 2007) What is Respiratory Distress Syndrome? National Heart, Lung and Blood Institute, Diseases and Conditions (Online information). Available online at http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/rds/rds_whatis.html through http://www.nhlbi.nih.gov. Accessed August 2007.

(November 2006) Respiratory Distress Syndrome of the Newborn Fact Sheet, American Lung Association (Online information). Available online at http://www.lungusa.org/site/pp.asp?c=dvLUK9O0E&b=35693 through http://www.lungusa.org. Accessed August 2007.

(November 2006) Adult (Acute) Respiratory Distress Syndrome (ARDS) Fact Sheet. American Lung Association (Online information). Available online at http://www.lungusa.org/site/pp.asp?c=dvLUK9O0E&b=35012 through http://www.lungusa.org. Accessed August 2007.

Kasper D, Braunwald E, Fauci A, Hauser S, Longo D, Jameson J, eds. Harrison’s Principles of Internal Medicine, 16th edition, McGraw-Hill, 2005.

Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE, eds. 4th edition, St. Louis: Elsevier Saunders; 2006.