Bu makalenin en son gözden geçirilme tarihi
Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.

Nedir?


Artrit bir veya birden fazla sayıda eklemin enflamasyonudur. Artrit belirtileri eklem ağrısı, şişme, sertlik ve kızarıklıktır. 100'den fazla artrit tipi vardır. Artrit bir yaralanma (kırık gibi) veya bir enfeksiyona (viral, bakteriyel veya mantar) bağlı olarak tetiklenebilir. Eklemlerin yavaş yavaş aşınması ve yırtılmasına bağlı olarak gelişir veya bir otoimmün bozuklukla ilişkili olabilir. Hastada birden fazla tipte artrit mevcut olabilir.

Artrit her iki cinsiyeti etkilemektedir. Artrit formlarının çoğu erişkinlerde daha sık görülmesine rağmen artrit her yaşta oluşabilmektedir ve vücudun birçok farklı bölgesindeki eklemleri etkileyebilmektedir. En sık görülen artrit tipleri:

  • Osteoartrit - Yaşlanma, eklem hasarı ve eklemin bozulmasıyla ilişkilidir. En sık görülen artrit formudur.
  • Romatoid artrit  -  Bir otoimmün bozukluktur. Kadınlarda erkeklere göre 2-3 kat daha fazladır.
  • Jüvenil romatoid artrit  - 16 yaş altı çocuklarda oluşan bir otoimmun artrittir. Bir veya daha fazla sayıda eklemi etkileyebilmektedir. Ayrıca iç organları da etkileyebilmekte ve göz iltihabına neden olabilmektedir.
  • Gut - Çoğunlukla erkeklerde 40-50 yaşlarında başlar. Aşırı miktarda ürik asit etkilenmiş eklemlerde özellikle hastanın ayak baş parmağında  iğneye benzer kristaller şeklinde birikir.
  • Septik artrit - Eklem enfeksiyonunun neden olduğu bir artrit tipidir. Kısa sürede ciddi eklem hasarına neden olabilmektedir.
  • Ankilozan spondilit - Esas olarak omurgayı etkileyen bir artrit formudur.
  • Reaktif artrit - Eklemleri, gözleri,üretrayı, ve bazen deri ve muköz membranları etkileyen bir artrit formudur. Reaktif artrit denmesinin nedeni vücudun herhangi bir yerindeki enfeksiyona reaksiyon olarak oluşmasıdır.
Laboratuvar testleri artritlerin bu çeşit formlarının tanısında ve/veya benzer belirtilere neden olan diğer rahatsızlıkları ekarte etmekte faydalıdır.

 

İlgili Sayfalar


Bu internet sitesinde
Rahatsızlıklar : Otoimmün bozukluklar  

Başka bir internet sitesinde
The Arthritis Foundation

Makalenin kaynakları

DİKKAT : Bu makale burada alıntılanan kaynaklarla birlikte Lab Tests Online Editöryal İnceleme Kurulunun  toplu deneyimlerine dayanmaktadır.  Bu makale belli aralıklarla Editörler Kurulu tarafından gözden geçirilmekte olup  inceleme sonucu güncelleştirlebilmektedir. Alıntı yapılan her yeni kaynak listeye eklenecek ve kullanılmış orijinal kaynaklardan ayırt edilecektir.

 (Güncelleştirme tarihi: 29 Aralık 2005). Arthritis Advice. National Institute on Aging [On-line bilgiler ]. http://www.niapublications.org/agepages/arthritis.asp http://www.niapublications.org