Bu makalenin en son gözden geçirilme tarihi
Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.

Nelerdir ?

Biyoterörizm ajanları, bir ülke veya toplum gruplarına  karşı savaşma amacıyla kullanılan tipik olarak bakteriler veya  virüsler  gibi biyolojik maddelerdir. Sporlar, besinler, içme suyu ve hayvan sürüleriyle biyolojik silahlar taşınabilir..

ABD'de bulunan Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (The Centers for Disease Control and Prevention [CDC]) biyolojik ajanları topluma oluşturduğu  riske göre kategorilere ayırmaktadır. Kolayca yayılabildikleri için en yüksek riski taşıyanlar A Kategorisine sınıflandırılır. Bu maddeler aşağıdaki hastalıklara neden olan bakteriler ve virüsleri içermektedir. Örneğin:

  • şarbon
  • botulismus
  • veba
  • tularemi
  • çiçek hastalığı ve
  • viral kanamalı humma (hantavirüs ve ebola).

CDC, topluma orta derecede risk oluşturan biyolojik ajanları B Kategorisi içinde sınıflandırmaktadır. Bu ajanlar bir ölçüde kolayca yayılabilir ve orta şiddette hastalığa neden olabilir. Bu hastalıklardan ölüm oranları genellikle düşük düzeydedir.

Biyolojik ajanlara ilaveten biyoterörizm silahları olarak kimyasal  ve radyoaktif maddeler de kullanılabilir. CDC kimyasal maddeleri deri, akciğerler ve sinir sisteminde hedef aktivitelerine göre sınıflandırmaktadır. Kimyasal maddeler  ilk kez bir terörist grup tarafından biyolojik silah olarak kullanılmış, Aum Shinrikyo tarikatının 1994 ve 1995 yıllarında Japonya’da Matsumoto ve Tokyo şehirlerinde sinir gazı sarini havaya püskürtmesi sonucu 19 kişi ölmüş, binlerce kişinin hastaneye yatışı veya ayaktan tedavisi gerekmiştir.

Radyoaktif maddeler renksiz, kokusuz ve gözle görülemeyen maddelerdir. Yiyecekler, su ve eşyaların bu maddelerle kirlenmesi insanlar ve hayvanları sakat bırakabilir  veya öldürebilir. Radyasyona maruz kalmayla ilişkili hastalık belirtileri bulantı, kusma, ishal ve maruz kalmanın derecesine göre damak ve  burun kanamaları, morarmalar ve saç dökülmesidir. Radyoaktif maddelere maruzkalma ağızdan veya  solukla alma veya açık yaraların kirlenmesi şeklindedir. 

Testler

 
Halen gerçekten  hiçbir hastalık belirtisi olmamasına rağmen biyoterörizm ajanlarına maruz kalabilmiş olanlar için güvenilir tarama testleri mevcut değildir. Ancak enfeksiyon belirtileri ve bulgularını gösteren kişilerde A Kategorisi biyoterörizm ajanlarını saptamak için kullanılan hızlı sonuç veren moleküler testler mevcuttur. 

İlgili Sayfalar


Bu internet sitesinde
Hastalıklar: Şarbon

Başka bir internet sitesinde
CDC Information on Bioterrorism
CDC’s List of Biological Diseases/Agents Listing
CDC’s List of Chemical Warfare Agents
CDC Information on Radiation Emergencies 
CDC Information on Smallpox Eradication

Makalenin kaynakları

DİKKAT : Bu makale burada alıntılanan kaynaklarla birlikte Lab Tests Online Editöryal İnceleme Kurulunun  toplu deneyimlerine dayanmaktadır.  Bu makale belli aralıklarla Editörler Kurulu tarafından gözden geçirilmekte olup  inceleme sonucu güncelleştirlebilmektedir. Alıntı yapılan her yeni kaynak listeye eklenecek ve kullanılmış orijinal kaynaklardan ayırt edilecektir.

Rapid Anthrax Test, Discovery’s Edge. Mayo Clinic Online Research Magazine (İnternete giriş tarihi: Aralık 2006). http://discoverysedge.mayo.edu/rapid_anthrax_test/  http://discoverysedge.mayo.edu.

Medical Laboratory Observer. The Observer, News: Polonium-210 (İnternete giriş tarihi: Ocak 2007). İndirilebilir PDF dosyası  http://www.mlo-online.com/articles/0107/0107observatory.pdf http://www.mlo-online.com.

Center for Disease Control and Prevention. Emergency Preparedness and Response, Information about Polonium-210 in Recent Events in the United Kingdom (Online bilgiler , İnternete giriş tarihi: Ocak 2007). http://www.bt.cdc.gov/radiation/isotopes/polonium/qa.asp  http://www.bt.cdc.gov.

CDC. Emergency Preparedness and Response, Bioterrorism Agents/Diseases by category (Online bilgiler , İnternete giriş tarihi: Şubat 2007). http://www.bt.cdc.gov/agent/agentlist-category.asp#a http://www.bt.cdc.gov.