Diğer Adları
Diffuz toksik guatr
Bu makalenin en son gözden geçirilme tarihi
Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.

Nedir?

Graves hastalığı, aşırı aktif tiroid bezinin (hipertiroidi) en sık rastlanılan nedenidir.Tiroidi uyarıcı hormona (TSH) benzer etkiler gösteren ve tiroid bezinin aşırı miktarda tiroid hormonu üretmesine neden olan bir otoantikor (tiroidi uyarıcı immünoglobülin denilen) Graves hastalığına sebep olmaktadır. Yirmi yaşını aşan kadınlar bu hastalığa en fazla yakalanma olasılığına sahiptir. Graves hastalığı yaşamlarının bir bölümünde kadınların yaklaşık % 2’ sini etkilemektedir.

Graves hastalığı kilo kaybı, iştah artışı, ellerde titremeler, ısıya karşı duyarlılık, terleme, sinirlilik ve bazı hastalarda gözlerin ileriye doğru çıkması (ekzolftalmus) gibi belirtiler ve bulgulara neden olabilmektedir. Hastalarda sıklıkla kalp hızında artış, büyümüş ancak ağrısız tiroid bezi (guatr) saptanır.

Testler


Tiroid fonksiyon testlerine (TSH, T4, T3) ilave testler tanıya yardımcı olabilir:

  • Radyoaktif iyot tutulumu: Ölçülü miktarda radyoaktif iyot içeren bir kapsül “kokteyl” yutulur. İyot tiroid hormonlarının kritik önemde bir bileşenidir.  İyot tiroid içinde birikir. Graves hastalığında olduğu gibi tiroid bezi aşırı derecede aktif olduğunda tiroid bezi içinde daha fazla iyot birikir. Belli bir süre geçtikten sonra tiroid bezi üzerine Geiger sayacına benzer bir alet yerleştirilerek tiroid bezinin tuttuğu radyoaktivite dozu verilen dozla karşılaştırılır.
  • Tiroid uyarıcı immünoglobülin (TSI):Bu  immünoglobülin, reseptöründe TSH benzeri etki gösteren bir otoantikordur. Bu otoantikor tiroidi uyararak artan miktarlarda hormon üretimine yol açar.  TSI kadar spesifik  olmasa bile tiroid uyarıcı antikorları saptamak için tiroidi uyarıcı hormon reseptör antikor testi (TRAb) de  yapılabilir.
  •  Tiroid peroksidaz antikor (anti-TPO): Bu otoantikor Graves hastalığı olanların çoğunda ve yine  Hashimoto (Haşimato) tiroiditi hastalarında bulunur.

Tedavi

Tedavi, tiroid  bezinin ürettiği hormonları azaltmaya ve hastalık belirtilerini gidermeye göre düzenlenir. Propranolol gibi  beta blokerler artmış hormon aktivitesinin neden olduğu hızlı kalp atımlarını, terlemeleri  ve kaygılanmaları giderebilir. Başlangıçta sıklıkla tiroid hormon üretimini azaltan ilaçlar verilir.

Tiroid bezinin çoğu veya hepsini yok etmek, hormon düzeylerini düşürmek, hipertiroidi belirtilerini elimine etmek için yüksek dozda radyoaktif iyot verilebilir. Sıklıkla radyoaktif iyot uygulanmasına bağlı olarak hormon aktivitesinin azalması gecikir veya yıllarca Graves hastalığı gelişmeyebilir. Bazı olgularda bu tedavi Graves hastalığını iyileştirmede yetersiz kalır.

Bazen tiroid bezini almak için cerrahi girişim uygulanır. Tiroid bir kez alındıktan veya tahrip edildikten sonra hastanın hormon yedekleme tedavisi görmesi gerekecektir. Hormon düzeyleri düşürüldükçe göz sorunlarının çoğu azalacak olmasına rağmen bazı hastalar daha fazla önleme gerek duyabilir.

 

 İlgili Sayfalar


Bu internet sitesinde
Testler: Otoantikorlar, TSH, T4, T3, Tiroid antikorları
Hastalıklar: Otoimmün bozukluklar, Tiroid hastalıkları

Başka bir internet sitesinde

MedlinePlus: Graves' Disease

The National Graves' Disease Foundation
American Autoimmune Related Diseases Association
John Hopkins University: Hyperthyroidism and Graves’ Disease
American Thyroid Association

Medifocus Health: Medifocus Guidebook on Graves' Disease

Makalenin kaynakları

DİKKAT : Bu makale burada alıntılanan kaynaklarla birlikte Lab Tests Online Editöryal İnceleme Kurulunun  toplu deneyimlerine dayanmaktadır.  Bu makale belli aralıklarla Editörler Kurulu tarafından gözden geçirilmekte olup  inceleme sonucu güncelleştirlebilmektedir. Alıntı yapılan her yeni kaynak listeye eklenecek ve kullanılmış orijinal kaynaklardan ayırt edilecektir.

(2006 January). Graves' Disease. womenshealth.gov [On-line information]. Available online at http://www.4woman.gov/faq/graves.htm through http://www.4woman.gov.

(© 2004) Grave’s Disease. Thyroid Foundation of America, AllThyroid.org [On-line information]. Available online at http://www.tsh.org/disorders/hyperthyroidism/graves.html through http://www.tsh.org.

(© 2004) Racing the Engine – Hyperthyroidism. Thyroid Foundation of America, AllThyroid.org [On-line information]. Available online at http://www.tsh.org/disorders/hyperthyroidism/hyperthyroidism.html through http://www.tsh.org.

(© 2004) The Overactive Thyroid: Hyperthyroidism Caused by Graves' Disease (Diffuse Toxic Goiter). Thyroid Foundation of America, AllThyroid.org [On-line information]. Available online at http://www.tsh.org/disorders/hyperthyroidism/overactive.html through http://www.tsh.org.

(© 2004) Eye Problems Associated With Graves' Disease. Thyroid Foundation of America, AllThyroid.org [On-line information]. Available online at http://www.tsh.org/disorders/hyperthyroidism/eyeproblems.html through http://www.tsh.org.

Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 21st ed. McPherson, RA, Pincus, MR, eds. New York: Saunders, Elsevier: 2007.