Diğer Adları
Enfeksiyöz polinörit
Akut inflamatuvar demyelinize edici polinöropati
Yükselen Landry felci
Bu makalenin en son gözden geçirilme tarihi
Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 30 Kasım 2017.
Nedir?

Guillain-Barre sendromu (GBS) ilerleyici kas zayıflığı veya felciyle seyreden akut bir hastalıktır. Vücudun bağışıklık sisteminin kendi sinir sistemine saldırıp sinir kılıfını (miyelin kılıfı)  zedeleyerek iltihaplanmaya yol açtığı bir otoimmün bozukluktur. Bu hasar (miyelinsizleşme denilen) sinir iletilerini yavaşlatır veya durdurur.  Kaslara giden sinir iletilerinin bozulması kas zayıflığı, felç, spazmlar, duyu kaybı, karıncalanma, iğne ve çivi batma hissi ve/veya hassasiyet  gibi yakınmalara yol açabilir. Hastalar soluk alıp vermede zorlanacak kadar güçsüzleşebilir, kalp atımları anormalleşebilir.

Guillain-Barre sendromu oldukça seyrek görülmektedir.  Her yaşta herkesi etkileyebilmektedir. Kendiliğinden iyileşen ve çoğu hastanın kaybolmuş sinir ve kas fonksiyonlarının büyük bir bölümüne yeniden kavuştuğu olağandışı bir nöropatidir.

GBS’nin nedeni ve niçin bir kişiyi etkileyip diğerini etkilemediği iyice anlaşılmamıştır.  Otoimmün süreç ya kendiliğinden oluşur veya belli bir hastalık sonucu tetiklenmiş olabilir.  HIV enfeksiyonu dahil çeşitli viral ve bakteriyel enfeksiyonları, lupus (SLE), Hodgkin lenfoması (veya başka kötü huylu hastalıklar) gibi kronik hastalığı  olanlarda, yakın zamanda (örn: kuduz veya domuz gribine karşı) aşılanmış olanlarda GBS görülmüştür.

Accordion Title
Guillain-Barre sendromu hakkında
 • Testler

  Tanıda hasta öyküsü önemlidir. Tipik olarak felç ayaklar veya ellerden başlayıp vücudun yukarı kısımlarına doğru ilerler. Olguların yaklaşık %50’sinde ayrıca yakın zamanda geçirilmiş boğaz ağrısı, grip veya diyare gibi hafif bir enfeksiyon öyküsü mevcuttur. Hastalığa tanı koymak veya hastalığı doğrulamak, bazen hastanın toparlanma dönemini izlemek için sıklıkla birkaç testten yararlanılır.

  •  Sinir ileti hızı  – iletilerin bir siniri kat etme hızıdır. Sinir ileti hızı için çevre sinirler üzerine yerleştirilen elektrotları kullanarak iletinin elektrotlar arasını kat etme hızı ölçülür.
  • Elektromiyografi (EMG) –kas liflerinin elektriksel aktivitesini ölçer. EMG testi, deri yolu ile doğrudan kas lifleri içine yerleştirilen bir iğne elektrodu ile o kasın elektriksel aktivitesini ölçer. Genellikle bir sinir ileti hızı testiyle birlikte yapılır.
  • Beyin-omurilik sıvısının  (BOS) değerlendirilmesi – protein düzeylerindeki artışı tanımlamak için uygulanır. Bu test için omurlar arasına bir iğne sokulup biraz sıvı çekilir.  Normalde bir miktar protein mevcut olmasına rağmen BOS içindeki beyaz kan hücrelerinde (WBC-lökosit) artış olmaksızın protein miktarında artış GBS’ye işaret edebilir.
 • Tedavi

  Guillain-Barre sendromu genellikle kendi kendine geçer. Olguların çoğunda bulgular stabilize olacak ve daha sonra haftalar veya aylar içinde tersine dönecektir.  Ancak hastaların  % 30 kadarı 3 yıl sonra bile kendilerini güçsüz hissedecektir. Tedavinin hedefleri hastalık belirtilerinin şiddet derecesini azaltmaya, iyileşmeyi hızlandırmaya, komplikasyonları engellemek ve/veya en alt düzeye indirmeye yardımcı olmaya çalışmaktır. Birçok hastanın dikkatli izlem ve destekleyici bakım için hastaneye yatması gerekebilir. Bulgular şiddetliyse hastanın solumak için cihaza ihtiyacı olabilir.

  Hastalığın erken evresinde, hastalığın şiddet derecesini azaltmak ve toparlanmayı hızlandırmak için bazen iki yaklaşım kullanılır. Her ikisi de miyelin kılıfına saldıran antikorların etkinliğini azaltmayı amaçlar. Plazmaferez'in (hastadan kan alınması, otoimmün bozuklukta rol alabilen antikorları içeren sıvı plazmayı süzme ve sonrasında kırmızı ve beyaz kan hücreleri hastaya iade etme işlemi) etkili olduğu kanıtlanmıştır. Hasar veren antikorların aktivitesini bloke etmek için bazı hastalar için immünoglobülin enjeksiyonları yararlı olabilmiştir.

  Derlenme döneminde hastaların çoğu kas gücünü yeniden kazanmaya yardımcı olmak için fizik tedavi görürler.

Makalenin kaynakları

DİKKAT : Bu makale burada alıntılanan kaynaklarla birlikte Lab Tests Online Editöryal İnceleme Kurulunun  toplu deneyimlerine dayanmaktadır.  Bu makale belli aralıklarla Editörler Kurulu tarafından gözden geçirilmekte olup  inceleme sonucu güncelleştirilebilmektedir. Alıntı yapılan her yeni kaynak listeye eklenecek ve kullanılmış orijinal kaynaklardan ayırt edilecektir

 (Güncelleştirme tarihi: 12 Temmuz 2006). Guillain-Barre Syndrome Fact Sheet. NINDS [On-line bilgiler      ].      http://www.ninds.nih.gov/disorders/gbs/detail_gbs.htm http://www.ninds.nih.gov.

(28 Nisan 2006). Guillain-Barre syndrome. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line bilgiler      ].      http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000684.htm.

(31 Mayıs 2005). Mayo Clinic. Guillian- Barre Syndrome.      http://www.mayoclinic.com/health/guillain-barre-syndrome/D500413 http://www.mayoclinic.com.

(2006 April 28). Guillain-Barre syndrome. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000684.htm.

(2005 May 31). Mayo Clinic. Guillian- Barre Syndrome. Available online at http://www.mayoclinic.com/health/guillain-barre-syndrome/D500413 through http://www.mayoclinic.com.