Diğer Adları
Kronik tiroidit
Otoimmün tiroiditi
Bu makalenin en son gözden geçirilme tarihi
Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.

Nedir?


Hashimoto tiroiditi en sık görülen tiroidit formu ve hipotiroidizmin en sık görülen nedenidir. Tiroidit tiroid bezinin iltihaplanmasıdır. Hipotiroidi, tiroid hormonu üretiminde azalma durumudur. Hashimoto tiroiditi hastanın kendi bağışıklık sistemi tiroid bezine “saldırdığında “ oluşan bir  otoimmün bozukluktur. Boğazda ana soluk borusu önünde düzlemesine yerleşik kelebek şeklinde bir organ olan tiroid bezi büyür (guatr denilir), genellikle hassas olmamasına rağmen sert veya lastik kıvamında hissedilir. Tiroid bezi dokusu , tiroid  içine nüfuz eden lenfositler ve tiroid antikorları tarafından yavaş yavaş yok edilir. Hastalarda birkaç yıl herhangi bir hastalık belirtisi görülmese de sonunda bir ölçüde tiroid bezi yetersizliği (hipotiroidi) gelişecektir. Hastalık belirtileri kilo alımı, soğuğa karşı artmış duyarlılık, yorgunluk, cilt kuruluğu, kabızlık, güçsüzlük, unutkanlık, uyuşukluk, adet düzensizlikleri ve saç dökülmesini içerebilir.

Yaklaşık olarak her 1000 kişide 1 ila 50 kişinin yaşamlarının bir bölümünde bu hastalık gelişecektir. Bu hastalık en çok 40 yaş üstü kadınlarda oluşmaktadır. Soygeçmişinde tiroid hastalıkları veya özellikle tip 1 diyabet veya  böbrek üstü bezi yetersizliği gibi başka otoimmün hastalıkları olanlarda da gelişebilmektedir.

Testler


Hastalığa tanı koyabilmek için TSH, T4, T3 gibi tiroit fonksiyon testlerine ilaveten tiroit peroksidaz antikoru (anti-TPO; bakınız Tiroit antikorları) testi yapılır.  Bu test tiroid hücreleri içinde bulunan bir proteine karşı oluşan otoantikorların varlığını saptamaktadır.  Normalde bu antikorlar mevcut olmadığı gibi yüksek bir değer genellikle Hashimoto tiroiditi ve Graves hastalığı gibi rahatsızlıklarda tiroidin maruz kaldığı otoimmün hasara işaret etmektedir.

Tedavi

Bu hastalık sıklıkla hafif seyretmektedir. Birçok olguda tiroid hormon düzeyleri (T4 ve T3) normal ve hasta önemli rahatsızlıklar geçirmiyorsa hiçbir tedavi gerekmemektedir. Ancak tiroid hormonu üretimi azaldığında tiroid hormonu replasman tedavisi gerekli olabilmektedir. TSHdüzeyleri yükselmiş Hashimoto tiroiditi hastalarında kısa sürede hormon düzeyleri düşebildiğinden bazı doktorlar TSH düzeyleri yükselir yükselmez hormon tedavisine başlayacaktır

İlgili sayfalar


Bu internet sitesinde
Testler: Otoantikorlar , TSH, T4, T3, Tiroid antikorları
Hastalıklar: Otoimmün bozukluklar, Tiroid hastalıkları

Diğer internet sitelerinde

MedlinePlus: Hashimoto's Thyroiditis
American Autoimmune Related Diseases Association
Womenshealth.gov: Hashimoto's Thyroiditis

Makalenin kaynakları

DİKKAT : Bu makale burada alıntılanan kaynaklarla birlikte Lab Tests Online Editöryal İnceleme Kurulunun  toplu deneyimlerine dayanmaktadır.  Bu makale belli aralıklarla Editörler Kurulu tarafından gözden geçirilmekte olup  inceleme sonucu güncelleştirilebilmektedir. Alıntı yapılan her yeni kaynak listeye eklenecek ve kullanılmış orijinal kaynaklardan ayırt edilecektir.

 (2006 January). Hashimoto's Thyroiditis. Womenshealth.gov [On-line information]. Available online at http://www.4woman.gov/faq/hashimoto.htm through http://www.4woman.gov.

Hurd, R. (2006 May 12, Updated). Chronic thyroiditis (Hashimoto’s disease). MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000371.htm.

(© 2004). Hashimoto's Disease and Other Forms of Thyroiditis. Thyroid Foundation of America, AllThyroid.org [On-line information]. Available online at http://www.tsh.org/disorders/thyroiditis/hashimotos_disease.html through http://www.tsh.org.

(© 2004). Chronic Lymphocytic Thyroiditis (Hashimoto's Disease). Thyroid Foundation of America, AllThyroid.org [On-line information]. Available online at http://www.tsh.org/disorders/thyroiditis/chronic_lymphocytic_thyroiditis.html through http://www.tsh.org.

(2003 February 1, Revised). Thyroiditis. Merck Manual Home Edition [On-line information]. Available online at http://www.merck.com/mmhe/print/sec13/ch163cj163d/html through http://www.merck.com.