Bu makalenin en son gözden geçirilme tarihi
Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.

Genel Bakış

İnmeler önde gelen ölüm nedenlerinden biridir. İnmeden kurtulanlarda uzun süreli sakatlıklar oluşmaktadır.

Beynin bir kısmına giden kan aniden engellenir veya azalırsa inme oluşmakta, beynin bu bölgesiyle kontrol edilen bedensel işlevler bozulmaktadır. Bu duruma sıklıkla “beyin inmesi” denmektedir.  Vücudun beyin dahil herhangi bir bölümüne taze kan ve oksijen gitmezse hücreler zarar görebilir veya ölebilir. Bazı hücre hasarları geri dönüşlü olmasına rağmen beyin hücrelerinin ölümü kalıcı olup genellikle kalıcı sakatlığa neden olurlar.

Başlıca iki inme tipi mevcuttur:

  1. İskemik – inmelerin  % 88’inden sorumlu olup beyne kan götüren atardamarların tıkanması nedeniyle oluşmaktadır
  2. Hemorajik  – bir kan damarının yırtılması beyin içine kanamaya neden olur. Beyin içindeki anevrizmalar veya kafa travması gibi bir dış nedenle kanamalar meydana gelmektedir. Anevrizmalar sıklıkla doğumsal (konjenital) kusurlar veya yüksek kan basıncına (hipertension) bağlı nedenlerden oluşmaktadır. Hermorajik inmeler en ağır ve sıklıkla ölümcül inme tipidir.

Risk Faktörleri ve Hastalık belirtileri

İnmenin birçok risk faktörü mevcuttur:

Önemli risk faktörleri:

Diğer risk faktörleri :

İnmelerin çoğundan önce hemen tıbbi yardım aramanın uyarı belirtisi olması gereken bir veya daha fazla sayıda mini inmeler (geçici iskemik atak) oluşur. İnme belirtileri tipik olarak sebat ederken, bir geçici iskemik atak birkaç saat içinde kendi kendine geçer. Bir inme veya geçici iskemik atağın en sık görülen beş belirtisi:

  • Yüz, kol veya bacakta, genellikle vücudun bir tarafında ani uyuşma, güçsüzlük veya felç
  • Ani konuşma kaybı veya konuşurken ve söyleneni anlamaya çalışırken zorlanma
  • Ani baş dönmesi, denge kaybı veya yürürken zorlanma
  • Aniden bulanık görme
  • Şiddetli ve nedeni açıklanamayan baş ağrısı

Testler

İnme tanısı halen çoğunlukla laboratuvar testleri dışındaki tetkiklere dayanmaktadır. Risk değerlendirmesinde yardımcı olabilen iki olasılık  Lp-PLA2 ve N-metil-D-aspartat nöroreseptörleri (NMDAR) iken inmenin aday tanısal belirteçleri  NR2A/2B ve metalloproteinazlara (MMP’ler) karşı oluşan antikorlardır. Tanısal veya risk değerlendirme aracı olarak en etkilisi biyolojik belirteçler paneli olabilir. Bu testler henüz yaygın biçimde mevcut olmadığı gibi halen kullanımları araştırma çalışmalarıyla kısıtlıdır.

İnme geçirdiğinden kuşkulanılan hastayı değerlendirmek ve inmeyi ekarte etmek için istenebilen diğer laboratuvar testleri:

Tedavi

İnmenin tedavisi etkilenen alanlara ve yapılan hasara bağlıdır. Kan pıhtılarının neden olduğu inmelerde (kalp krizlerinin tedavisinde kullanıldığı gibi)  “pıhtıyı parçalayan” ilaçların kullanılması inmenin erken evrelerinde yararlı olabilir. Kasılma nöbetleri oluşursa diğer tedavilerle birlikte antikonvülsan ilaçlar kullanılır. İnmeyi veya geçici iskemik atak düşündüren ani başlangıçlı belirtileri olanların mümkün olduğu kadar çabuk tıbbi yardım alması önemlidir.

İlgili sayfalar

Bu sitede
Testler: Lp-PLA2
Hastalıklar: Kalp Krizi, Kalp hastalığı

Başka bir   internet sitesinde
American Stroke Association
NINDS Stroke Information Page
American Heart Association Guide to Heart Disease, Stroke and Risks

Makale kaynakları

DİKKAT : Bu makale burada alıntılanan kaynaklarla birlikte Lab Tests Online Editörler İnceleme Kurulunun  toplu deneyimlerine dayanmaktadır.  Bu makale belli aralıklarla Editörler Kurulu tarafından gözden geçirilmekte olup  inceleme sonucu güncelleştirilebilmektedir. Alıntı yapılan her yeni kaynak listeye eklenecek ve kullanılmış orijinal kaynaklardan ayırt edilecektir.

Bu Derlemede Kullanılmış Kaynaklar

Christenson RH and Dambinova S. Stroke: A Look at Emerging Biochemical Markers. Clinical Laboratory News March 2008. Cilt  34, Sayı 3. http://www.aacc.org/publications/cln/2008/mar/Pages/series_0308.aspx http://www.aacc.org. İnternete giriş tarihi: Mayıs 2008.

The Internet Stroke Center: Blood Tests and Procedures Used for Stroke Diagnosis. http://www.strokecenter.org/pat/diagnosis/blood_tests.htm http://www.strokecenter.org. İnternete giriş tarihi: Mayıs 2008

National Institute of Nurological Disorders and Stroke. Stroke Information Page. http://www.ninds.nih.gov/disorders/stroke/stroke.htm http://www.ninds.nih.gov. İnternete giriş tarihi: Mayıs 2008

Sources Used in Previous Reviews

Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18th Edition].

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (2001). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 5th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO.

Klausner HA, Lewandowski C. Infrequent causes of stroke. Emerg Med Clinics of North Amer 20:657, 2002.

Chalel JA, Merino JG, Warach S. Update on stroke. Curr Opin Neurol 17:447, 2004.

    Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Ed. Kasper DL, et al., Eds. McGraw-Hill Companies. 2005.