Bu makalenin en son gözden geçirilme tarihi
Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 30 Kasım 2017.
Nedir?

Kistik fibrozis (KF), 7.  kromozoma yerleşik bir gendeki  mutasyonların  neden olduğu göreceli olarak sık görülen kalıtsal bir hastalıktır. Vücudun her hücresi  (erkeklerde sperm, kadınlarda yumurta hücreleri-oositler- dışında) 46 kromozoma veya 23 çift kromozoma (yarısı anneden diğer yarısı babadan gelen) sahiptir. Bu kromozomların her biri üzerinde bulunan genler vücut işlevlerini kontrol eden proteinlerin taslaklarını oluşturmaktadır.  Yedinci kromozomdaki bir  gen  kistik fibrozis transmembran regulatörü (KFTR) denilen bir proteinin normal üretiminden sorumludur. Bu gendeki (DNA düzeyindeki ) mutasyonlar KFTR üretiminin olmamasına veya kusurlu olmasına yol açarak kistik fibrozis hastalığına neden olmaktadır. Bazıları diğerlerinden daha sık görülmekle birlikte binden fazla sayıda farklı KF mutasyonları tanımlanmıştır. Kistik fibrozis çekinik (resesif) bir kalıtsal hastalık olduğundan kişinin kistik fibrozis hastalığına yakalanması için her 7. kromozomdaki KTFR geninde bir mutasyonun mevcut  olması gerekir (anne ve babadan birer anormal kopya). Bir normal genle bir anormal gene sahip olan kişi bir kistik fibrozistaşıyıcısıdır. Taşıyıcılar hastalık belirtileri göstermedikleri gibi rahatsızlanmazlar da. O halde kistik fibrozis hastası çocuğun biyolojik anne ve babasının da birer anormal kistik fibrozis genine sahip olmaları gerekir.  Başka bir deyişle çocuğun kistik fibrozis hastası olması için hem anne hem de babanın taşıyıcı olması veya kistik fibrozis hastası olması gerekir. Kuzey Avrupa’nın beyaz tenli insanları veya Aşkenazi Yahudilerinde kistik fibrozisin görülme sıklığı en yüksek düzeyde olup 20-25 bireyin biri kistik fibrozis taşıyıcısıdır.

Kistik fibrozisli kişilerde KFTR üretim ve fonksiyonu mevcut değildir veya hatalıdır. Bu durum epitel hücreleri içine ve dışına anormal elektrolit ve su hareketlerine yol açar. Sonuçta akciğerler ve pankreasta kalın ve yapışkan mukus (sümüksü salgıların) oluşmasına neden olarak solunum enfeksiyonlarına ve/veya pankreas ve karaciğer kanallarının tıkanmasına, ve protein sindiriminin bozulmasına neden olurlar.  Kistik fibrozisli erkeklerin büyük bir çoğunluğu spermleri testislerden taşıyan kanalın (vas deferens) yokluğu veya az gelişmişliği nedeniyle kısırdır. Kistik fibrozisli kişilerin çoğunda yaşamın erken evresinde hastalık belirtileri gelişmesine rağmen solunumsal ve pankreas belirtilerinin şiddet derecesi kişiden kişiye, hatta tam olarak aynı mutasyonlara sahip olanlarda bile değişmektedir. 

Halen, herhangi bir korunma veya iyileşme yöntemi yoktur. Yalnızca hastalık belirtileri tedavi edilir. Ancak tedavileri iyileştirmek ve tam iyileşme sağlamaya yönelik araştırmalar yürütülmektedir. Son on yılda bu alanda büyük adımlar atılmıştır. Bu çabalar kistik fibrozisli hastaların daha uzun ve daha iyi bir yaşam kalitesiyle ömür sürmelerine olanak tanımıştır.

 

Accordion Title
Kistik fibrozis hakkinda
 • Belirtiler ve Bulgular

  Kistik fibrozis ile ilişkili bulgularve belirtiler:

  • Sık sık öksürme, kronik öksürük ve balgam çıkarma
  • Bronşit veya zatürre gibi tekrarlayan veya inatçı göğüs enfeksiyonları
  • Karın ağrısı veya rahatsızlığı
  • Yenidoğanlarda  mekonyum ileusu
  • Kronik diyare  ve kötü kokulu, yağlı dışkılar
  • Kilo kaybı ve beslenme bozukluğu
  • Gelişme geriliği— çok iştahlı olunmasına rağmen kilo alamama  veya normal hızda büyüyememe
  • Kan protein düzeylerinde azalma ve ödem

  Kistik fibrozis vücutta elektrolit ve sıvı dengesini bozmaktadır. Kistik fibrozis hastalarının çoğunda terde tuz miktarı (sodyum klorür) normale göre beş kata varan oranda daha yüksektir. Aşırı sodyum ve klorür kaybı kalp ritmini olumsuz etkileyebildiği gibi bazen şoka neden olabilir.

  Kistik fibrozis hastalarında akciğerlerde kayganlaştırıcı sümüksü salgı (mukus) koyulaşıp yapışkan hale gelir,  mikroorganizmalar için üreme tabanı oluşturarak sık sık solunumsal enfeksiyonlara neden olur. Bu enfeksiyonlar  damar içi (intravenöz), ağız ve/veya soluk yoluyla alınan antibiyotiklerle agresif biçimde tedavi edilmelidir. Kistik fibrozisle ilişkili rahatsızlıkların çoğu solunum yolu enfeksiyonları ve akciğerlerdeki komplikasyonlarına bağlıdır.

  Pankreas içindeki sümüksü salgı tıkaçları pankreas enzimlerinin bağırsaklara giderek protein ve yağları sindirmesini  engelleyip emilim bozukluğuna yol açmaktadır. Bu durum vitamin eksiklikleri ve beslenme bozukluğuna yol açabilmektedir. Ağızdan alınan  pankreas enzim katkıları; A, D, E ve K gibi yağda çözünen vitaminler ile birlikte yağdan fakir, proteinden zengin diyetler  hastalık belirtilerini hafifletebilir. Yeterince pankreas hasarı oluştuğunda bazı kistik fibrozis hastalarında şeker hastalığı (diyabetgelişebilmektedir.

  Kistik fibrozisle ilişkili diğer sorunlar:

  • Safra taşları
  • Pankreatit
  • Büyüme geriliği ve ergenlikte gecikmiş cinsel gelişme
  • El parmakları uçları ve ayak parmaklarının genişlemesi veya yuvarlaklaşması (çomaklaşması).
  • Kronik  karaciğer hastalığı ve biliyer siroz
  • Düz bağırsak (rektum) sarkıklığı, anüsten dışarı çıkması (rektal prolaps) 
  • Erkek kısırlığı-infertilitesi (tıkayıcı nedenlere bağlı sperm yokluğu)

 • Testler

  CF Gen Mutasyonu. Genel ve hedeflenen kistik fibrozis hasta ve taşıyıcı insanları taramak için KFTR mutasyonları için uygulanan testlerden en sık rastlanılan 23’ünün kullanılmasını önermektedir ( Bazı laboratuvarların 30-96 mutasyonu kapsayan daha geniş test panelleri mevcuttur). Bu paneller gebeliğin erken döneminde, kistik fibrozise neden olan seçili mutasyonların her birini ve çocuk sahibi olmayı düşünen çiftin her birinin DNA’larını kontrol etmektedir. Anne ve babadan gelen birer mutasyon ile toplam iki kistik fibroz mutasyonu saptandığında,  doğacak çocuğun göreceli olarak kistik fibrozlu olabilme riski yüksektir. 

  Terde klorür testi. Özel bir işlemle alınan ter numunesindeki klorür ölçülür. Klasik kistik fibrozis belirtilerinden biri de son derece tuzlu ter oluşmasıdır.  KFTR proteini değiştiği veya mevcut olmadığı için kistik fibrozlu kişinin teri normalden 5 kata varan oranda daha tuzlu olabilir. Mümkünse pozitif ter klorür testi sonuçları kistik fibrozis geni mutasyon testiyle doğrulanmalıdır. Bazı kistik fibrozis olgularına yalnızca terde klorür testiyle tanı konmakla birlikte az sayıda nadir kistik fibrozis olgusunda terde klorür düzeyleri normal olabilmektedir.

  Tripsin/kimotripsin. Pankreasta aktif olmayan bileşenler şeklinde oluşturulan ve daha sonra besinlerdeki proteini sindirmek üzere ince bağırsaklarda etkinleştirilen proteolitik enzimler için yapılan bir dışkı testidir. Pozitif sonuçlu testler bu enzimlerin varlığını belirleyen testlerdir. Bu test pankreas yeterliliğini ölçen bir tarama testidir.

  İmmünoreaktif Tripsinojen (IRT). Bu test,  pankreasta üretilen ve tripsin enzimini oluşturmak üzere aktif hale geldiği bağırsaklara taşınan tripsinojene ilişkin bir  yenidoğan taramaaracıdır. Kistik fibrozda kalın sümüksü salgı pankreas kanallarını tıkayarak  tripsinojenin bağırsaklara ulaşmasını engellemektedir. Kan IRT düzeyleri kistik fibrozisli yenidoğanlarda yükselebilirse de  yüksek oranda yalancı pozitif  test sonuçlarının varlığı nedeniyle pozitif sonuçlar doğrulayıcı testlerle izlenmelidir (kistik fibroz dışı nedenlere ve/veya geçici yükselmelere bağlı pozitif sonuçlar).

  Nazal (transepitelyal) Potansiyel  Farklılık  (NPD).  Birincil olarak sodyum ve klorür gibi iyonların burun boşluğunu döşeyen bir hücre katmanı olan solunum yolu epitelini geçerek etkin biçimde taşınması ölçülebilen bir potansiyel farklılığı (PD) yaratmaktadır. Kistik fibrozis hastalarının solunum yolu epitelinde normal olmayan yolla sodyum ve klorür taşınımı normal epitele göre  farklı bir nazal PD ‘nin oluşmasına neden olmaktadır. NPD tekniği kistik fibrozis tanısı koymaya yardımcı olmak  amacıyla bu NPD’nin belli bileşenlerini incelemektedir.

  Organların  fonksiyonları, üreme yetisini kontrol etme ve akciğer enfeksiyonlarını tespit amacıyla kullanılan diğer testler:

  Laboratuvar testleri dışında yapılan tetkikler kemik ve göğüs filmlerini, üst mide-bağırsak ve ince bağırsak serilerini ve akciğer fonksiyon testlerini içerir.

 • Korunma, Erken Tanı ve Tedavi

  Halen kistik fibrozisde tam bir iyileşme mümkün değildir. Tedaviler ancak hastalık belirtilerinin şiddet derecesinin minimal düzeye indirmeyi ve yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Tedavi hedefleri genellikle  akciğerlerden aşırı miktarlardaki sümüksü salgıları serbestleştirip atmayı, akciğer enfeksiyonları ve mide-bağırsak yolundaki tıkanmaları önlemeyi ve özel diyetlerle yeterli beslenmeyi sağlamayı içerir. Bazı tedavi yöntemleri egzersiz rejimlerini, antibiyotikleri, iltihaplanmayı giderici ilaçları ve bronş genişletici ilaçları içermektedir.

  Taşıyıcı toplumları hedefleyen tarama testleri ve çiftin kistik fibroz riskine ilişkin genetik danışmanlık uygulamaları dışında kistik fibrozisden korunma halen mümkün değildir.

  Gebelik sırasında uygulanan koryon villöz örnekleme veya amniyosentez yöntemi sonrasında yapılacak olan kistik fibroz geni mutasyon testiyle  erken tanı sağlanabilmektedir. Yenidoğan tarama programları test panellerine IRT testi ve kistik fibrozis geni mutasyon testini de dahil etmeye başlamışlardır. Kistik fibrozisin erkenden tanınması anne ve babaların eğitim almalarını, uzman yardımı için bir kistik fibrozis merkezine başvurmalarını, bebeklerinde beslenme sorunları ve akciğer hasarını en alt düzeye indirmek için erkenden tedavi başlanmasını temin eder.

  Bazı kistik fibrozis hastalarına akciğer nakli yapılabilir. Ancak, bu prosedürün kistik fibrozis hastalarının daha uzun yaşaması veya yaşam kalitelerinin iyileşmesine olanak tanıyıp tanımadığı belli değildir.

  Tam bir iyileşme sağlayan tedavi yöntemi geliştirmek ve tedavileri güçlendirmek için araştırmalar yürütülmektedir. Kistik fibrozis hastalarının iyileşmiş bir yaşam kalitesiyle daha uzun süre yaşamasını sağlama amacıyla son on yılda bu alanda büyük adımlar atılmıştır.

   

  İlgili sayfalar


  Bu internet sitesinde
  Testler: CF Gen Mutasyonu, Terde Klorür, Immunoreactive Trypsinogen (IRT),   Dışkıda tripsin ve kimotripsin
  Hastalıklar: Akciğer hastalıkları
  Tarama :  Gebelik  ve Doğum öncesi Testler, Kistik fibrozis

  Başka bir internet sitesinde
  Kistik fibroz Foundation
  Your Genes, Your Health: Kistik fibroz
  Boomer Esiason Foundation: Fighting Kistik fibroz
  Howard Hughes Medical Institute: Discovering the Gene for Kistik fibroz
  ACOG: Kistik fibroz Carrier Testing, The Decision is Yours

  Makalenin  kaynakları

  DİKKAT : Bu makale burada alıntılanan kaynaklarla birlikte Lab Tests Online Editöryal İnceleme Kurulunun  toplu deneyimlerine dayanmaktadır.  Bu makale belli aralıklarla Editörler Kurulu tarafından gözden geçirilmekte olup  inceleme sonucu güncelleştirlebilmektedir. Alıntı yapılan her yeni kaynak listeye eklenecek ve kullanılmış orijinal kaynaklardan ayırt edilecektir.

  Bu Derlemede Kullanılmış Kaynaklar

   (Temmuz 2008) National Heart, Lung and Blood Institute. Diseases and Conditions: What is Kistik fibroz?  http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/cf/cf_what.html http://www.nhlbi.nih.gov. İnternete giriş tarihi Ocak  2009.

  Kistik fibroz Foundation. Treatments: Lung Transplantation.  http://www.cff.org/treatments/LungTransplantation/    http://www.cff.org. İnternete giriş tarihi: Ocak  2009.

  Liou TG, Adler FR, Cox DR, Cahill BC. Lung transplantation and survival in children with kistik fibroz. N Engl J Med. 2007 Nov 22; 357(21):2 143-52. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed. İnternete giriş tarihi Ocak  2009.

  Kistik fibroz Foundation. About cystic fibrosis  http://www.cff.org/AboutCF/    http://www.cff.org. İnternete giriş tarihi Ocak  2009.

  American Lung Association. What is cystic fibrosis?  http://www.lungusa.org/site/apps/nlnet/content3.aspx?c=dvLUK9O0E&b=4294229&ct=5290039    http://www.lungusa.org. İnternete giriş tarihi Ocak  2009.

  Denise I. Quigley, PhD, FACMG. Co-Director Cytogenetics/Molecular Genetics, Airport Way Regional Laboratory, Portland, OR.

  Peter Jacky, PhD, FACMG. Director of Cytogenetics and Molecular Genetics, Airport Way Regional Laboratory, Portland, OR.

  Önceki derlemelerde kullanılmış kaynaklar

  Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18th Edition].

  Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (2001). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 5th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO.

  NIDDK (Temmuz 1997). Cystic fibrosis  Research Directions. The National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) [NIH Publication No. 97-4200].  http://www.niddk.nih.gov/health/endo/pubs/cystic/cystic.htm    http://www.niddk.nih.gov.

  CFF. Sweat Testing Procedure and Commonly Asked Questions. Cystic fibrosis  Foundation [On-line bilgiler].  http://www.cff.org/publications01.htm    http://www.cff.org.

  Tait, J., et. al. (26 Mart 2001). Cystic fibrosis  . GENEReviews [ On-line bilgiler].  http://www.genetests.org/.

  Mayo Clinic (9 Şubat 2001). What is Cystic fibrosis  ? Mayo Clinic [ On-line bilgiler].  http://www.mayoclinic.com/invoke.cfm?objectid=2CEBF76F-D36A-4D15-B937BFF91AB51438    http://www.mayoclinic.com.

  MEDLINEplus (Güncelleştirme tarihi:2 Ocak  2002). Cystic fibrosis  . MEDLINEplus Health Information [ On-line bilgiler].  http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000107.htm.

  MEDLINEplus (Güncelleştirme tarihi:2 Ocak  2002). Sweat Electrolytes. MEDLINEplus Health Information [ On-line bilgiler].  http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003630.htm.

  MEDLINEplus (Güncelleştirme tarihi:2 Ocak  2002). Trypsin and chymotrypsin in stool. MEDLINEplus Health Information [ On-line bilgiler].  http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003594.htm.

  Mountain States Genetics (Gözden geçirilme tarihi: Eylül 1999 ). Cystic fibrosis  (CF). Newborn Screening Practitioner’s Manual [ On-line bilgiler].  http://www.mostgene.org/pract/prac26.htm    http://www.mostgene.org.

  National Institutes of Health (Kasım 1995). Facts About Cystic fibrosis  National Heart, Lung, and Blood Institute NIH Publication No. 95-3650 [ On-line bilgiler].  http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/lung/other/cf.htm    http://www.nhlbi.nih.gov.

  Quest Diagnostics NEWS (2002, Kışı). What is the Best Test to Screen for Kistik fibroz? [On-line seri]. İndirilebilir PDF formatı http://www.questdiagnostics.com/hcp/files/02winter_newsletter.pdf    http://www.questdiagnostics.com.

  MEDLINEplus (Güncelleştirme tarihi: 2 Ocak 2002 ). Neonatal cystic fibrosis  screening. MEDLINEplus Health Information [ On-line bilgiler].  http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003409.htm.

  Drkoop (2001). Cystic fibrosis. Medical Encyclopedia [ On-line bilgiler].  http://www.drkoop.com/conditions/ency/article/000107.htm    http://www.drkoop.com/conditions/ency/article/000107.htm.

  MEDLINEplus (Güncelleştirme tarihi:2 Ocak 2002). Trypsinogen. MEDLINEplus Health Information [ On-line bilgiler].  http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003560.htm.

  Biomedical Hypertext (son gözden geçirme tarihi: 20 Mayıs 1999). Exocrine Secretions of the Pancreas. Colorado State University [ On-line bilgiler].  http://arbl.cvmbs.colostate.edu/hbooks/pathphys/digestion/pancreas/exocrine.html    http://arbl.cvmbs.colostate.edu.

  UPCMD (1998 – 2002). Cystic fibrosis. University Pathology Consortium, LLC [ On-line bilgiler].  http://www.upcmd.com/dot/examples/00218/description.html    http://www.upcmd.com.

  Sainato, D. (2002, March). Genetic Testing for CF Going Mainstream? Clinical Laboratory News [Dergi], Vol 28.

  Peter Jacky, PhD, FACMG. Director of Cytogenetics and Molecular Genetics, Airport Way Regional Laboratory, Portland, OR.

 • Sağlık bakımınızı üstlenene sorulacak sorular

  1. Benim durumumda diğer kistik fibrozis tarama testlerine göre DNA bazlı kan testinin avantajları nelerdir?

  2. Benim için (bizim için) kistik fibroz tarama testi olmanın en iyi zamanı hangisidir?

  3. Çocuğuma kistik fibroz testi yapılması gerekir mİ?

  4.  Hem anne hem de babanın testlere tabi tutulmasının avantaj ve dezavantajları nelerdir? Eşzamanlı mı yoksa art arda test edilmeyi mi önerirsiniz?

Makalenin kaynakları

DİKKAT : Bu makale burada alıntılanan kaynaklarla birlikte Lab Tests Online Editöryal İnceleme Kurulunun  toplu deneyimlerine dayanmaktadır.  Bu makale belli aralıklarla Editörler Kurulu tarafından gözden geçirilmekte olup  inceleme sonucu güncelleştirlebilmektedir. Alıntı yapılan her yeni kaynak listeye eklenecek ve kullanılmış orijinal kaynaklardan ayırt edilecektir.

Bu Derlemede Kullanılmış Kaynaklar

 (Temmuz 2008) National Heart, Lung and Blood Institute. Diseases and Conditions: What is Kistik fibroz?  http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/cf/cf_what.html http://www.nhlbi.nih.gov. İnternete giriş tarihi Ocak  2009.

Kistik fibroz Foundation. Treatments: Lung Transplantation.  http://www.cff.org/treatments/LungTransplantation/    http://www.cff.org. İnternete giriş tarihi: Ocak  2009.

Liou TG, Adler FR, Cox DR, Cahill BC. Lung transplantation and survival in children with kistik fibroz. N Engl J Med. 2007 Nov 22; 357(21):2 143-52. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed. İnternete giriş tarihi Ocak  2009.

Kistik fibroz Foundation. About cystic fibrosis  http://www.cff.org/AboutCF/    http://www.cff.org. İnternete giriş tarihi Ocak  2009.

American Lung Association. What is cystic fibrosis?  http://www.lungusa.org/site/apps/nlnet/content3.aspx?c=dvLUK9O0E&b=4294229&ct=5290039    http://www.lungusa.org. İnternete giriş tarihi Ocak  2009.

Denise I. Quigley, PhD, FACMG. Co-Director Cytogenetics/Molecular Genetics, Airport Way Regional Laboratory, Portland, OR.

Peter Jacky, PhD, FACMG. Director of Cytogenetics and Molecular Genetics, Airport Way Regional Laboratory, Portland, OR.

Önceki derlemelerde kullanılmış kaynaklar

Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18th Edition].

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (2001). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 5th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO.

NIDDK (Temmuz 1997). Cystic fibrosis  Research Directions. The National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) [NIH Publication No. 97-4200].  http://www.niddk.nih.gov/health/endo/pubs/cystic/cystic.htm    http://www.niddk.nih.gov.

CFF. Sweat Testing Procedure and Commonly Asked Questions. Cystic fibrosis  Foundation [On-line bilgiler].  http://www.cff.org/publications01.htm    http://www.cff.org.

Tait, J., et. al. (26 Mart 2001). Cystic fibrosis  . GENEReviews [ On-line bilgiler].  http://www.genetests.org/.

Mayo Clinic (9 Şubat 2001). What is Cystic fibrosis  ? Mayo Clinic [ On-line bilgiler].  http://www.mayoclinic.com/invoke.cfm?objectid=2CEBF76F-D36A-4D15-B937BFF91AB51438    http://www.mayoclinic.com.

MEDLINEplus (Güncelleştirme tarihi:2 Ocak  2002). Cystic fibrosis  . MEDLINEplus Health Information [ On-line bilgiler].  http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000107.htm.

MEDLINEplus (Güncelleştirme tarihi:2 Ocak  2002). Sweat Electrolytes. MEDLINEplus Health Information [ On-line bilgiler].  http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003630.htm.

MEDLINEplus (Güncelleştirme tarihi:2 Ocak  2002). Trypsin and chymotrypsin in stool. MEDLINEplus Health Information [ On-line bilgiler].  http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003594.htm.

Mountain States Genetics (Gözden geçirilme tarihi: Eylül 1999 ). Cystic fibrosis  (CF). Newborn Screening Practitioner’s Manual [ On-line bilgiler].  http://www.mostgene.org/pract/prac26.htm    http://www.mostgene.org.

National Institutes of Health (Kasım 1995). Facts About Cystic fibrosis  National Heart, Lung, and Blood Institute NIH Publication No. 95-3650 [ On-line bilgiler].  http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/lung/other/cf.htm    http://www.nhlbi.nih.gov.

Quest Diagnostics NEWS (2002, Kışı). What is the Best Test to Screen for Kistik fibroz? [On-line seri]. İndirilebilir PDF formatı http://www.questdiagnostics.com/hcp/files/02winter_newsletter.pdf    http://www.questdiagnostics.com.

MEDLINEplus (Güncelleştirme tarihi: 2 Ocak 2002 ). Neonatal cystic fibrosis  screening. MEDLINEplus Health Information [ On-line bilgiler].  http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003409.htm.

Drkoop (2001). Cystic fibrosis. Medical Encyclopedia [ On-line bilgiler].  http://www.drkoop.com/conditions/ency/article/000107.htm    http://www.drkoop.com/conditions/ency/article/000107.htm.

MEDLINEplus (Güncelleştirme tarihi:2 Ocak 2002). Trypsinogen. MEDLINEplus Health Information [ On-line bilgiler].  http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003560.htm.

Biomedical Hypertext (son gözden geçirme tarihi: 20 Mayıs 1999). Exocrine Secretions of the Pancreas. Colorado State University [ On-line bilgiler].  http://arbl.cvmbs.colostate.edu/hbooks/pathphys/digestion/pancreas/exocrine.html    http://arbl.cvmbs.colostate.edu.

UPCMD (1998 – 2002). Cystic fibrosis. University Pathology Consortium, LLC [ On-line bilgiler].  http://www.upcmd.com/dot/examples/00218/description.html    http://www.upcmd.com.

Sainato, D. (2002, March). Genetic Testing for CF Going Mainstream? Clinical Laboratory News [Dergi], Vol 28.

Peter Jacky, PhD, FACMG. Director of Cytogenetics and Molecular Genetics, Airport Way Regional Laboratory, Portland, OR.