Bu makalenin en son gözden geçirilme tarihi
Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.

Nedir?

Sjögren sendromu vücudun bağışıklık sisteminin yanlışlıkla gözyaşı ve tükürük bezleri gibi salgı imal eden bezlerin dokusuna reaksiyon göstermesiyle karakterize bir otoimmün bozukluktur. Sıklıkla daha kompleks sistemik (eklemler, böbrekler ve bağırsaklar gibi vücudun diğer organlarını da etkileyen) bir bozukluğa doğru ilerleyen kronik bir iltihabi hastalıktır. Sıvı üretiminden sorumlu bu bezlerin lenfositlerle olağandışı biçimde istila edilmesi azalmış tükürük salgısına (kuru ağız), azalmış gözyaşı üretimine (kuru gözler) ve diğer mukoz zarların kurumasına neden olur.  Bu sendromun diğer belirtileri şişik tükürük bezleri, gözlere toz kaçmış hissi, yutma zorluğu, eklem ağrısı ve tat duyusunda azalmayı içerir. Sjögren sendromu her yaşta herkesi olumsuz etkileyebilmekle birlikte hastaların yaklaşık % 90’ı kadın ve büyük bir çoğunluğu 40 yaşından büyüktür.

Bu sendromun belirtileri kişiden kişiye ve zamanla değişmekte olup kronik yorgunluk ve ateş gibi özgül olmayan belirtileri içerebilmekte, böbrekler ve mide-bağırsak yolu gibi başka vücut organlarını da etkileyebilmektedir. Bu nedenle Sjögren sendromunu belirleme ve tanı koymada bazen zorlanılabilmektedir.

Hastalık belirtileri gösteren bir hastaya tanı konmasına kadar geçen ortalama süre altı yıldan uzun olabilmektedir. Hastalık birincil veya sistemik lupus eritematozus , polimiyozit, skleroderma veya romatoid artrit gibi başka otoimmün bozuklukların eşlik ettiği ikincil Sjögren sendromu olarak ortaya çıkabilir. Artan bir lenfoma sıklığıyla ilişkili olabilir.

Testler


 Sjögren sendromu testleri aşağıdakileri içerebilir:

  • Antinükleer antikorlar (ANA) (olguların çoğunda pozitif )
  • Romatoid faktör (RF) (pozitifleşebilir)
  • Sjögren sendromuna spesifik antikorlar: Anti-SS-A (Ro’da denilir) ve Anti-SS-B (La’da denilir)- (sıklıkla pozitif )
  • HLA-DR pozitif bez hücreleri
Diğer testler:
  • Tükürük bezi biyopsisi
  • Pozitif Schrimer testi ve Rose Bengal boyasıyla göz saydam tabaka ve konjonktivasının boyanması

 

Tedavi


Tedavi hastalık belirtilerine göre yapılır.Göz kuruluğu yapay gözyaşları, bir gözyaşı uyarıcısı veya göz yağlayıcı maddelerle tedavi edilir. Ağız kuruluğu küçük miktarlarda su içme veya tükürük üretimini uyarmak için sakız çiğneme ile giderilebilir. Artrit yakınmaları aspirin, asetaminofen ve diğer  iltihap giderici ilaçlarla tedavi edilir.

 

İlgili Sayfalar


Bu internet sitesi
Testler Antinükleer antikor testi (ANA), Romatoid faktör  (RF), Otoantikorlar
Hastalıklar: Otoimmün bozukluklar, Romatoid artrit, Sistemik lupus eritematozus (SLE)

Başka bir internet sitesinde
Sjogren's Syndrome Foundation
National Institute of Neurological Disorders and Stroke: Sjogren's syndrome information page
The National Library of Medicine Medlineplus article on Sjogren's syndrome
American Autoimmune Related Diseases Association

Makale kaynakları

DİKKAT : Bu makale burada alıntılanan kaynaklarla birlikte Lab Tests Online Editörler İnceleme Kurulunun  toplu deneyimlerine dayanmaktadır.  Bu makale belli aralıklarla Editörler Kurulu tarafından gözden geçirilmekte olup  inceleme sonucu güncelleştirlebilmektedir. Alıntı yapılan her yeni kaynak listeye eklenecek ve kullanılmış orijinal kaynaklardan ayırt edilecektir.

(2003 February 1, Revised). Sjogren’s Syndrome. Merch Manual Home Edition [On-line information]. Available online at http://www.merck.com/mmhe/print/sec05/ch068/ch068d.html through http://www.merck.com.

(2006 January 25, Updated). NINDS Sjogren's Syndrome Information Page. National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) [On-line information]. Available online at http://www.ninds.nih.gov/disorders/sjogrens/sjogrens.htm through http://www.ninds.nih.gov.

(2001 January, Currently being updated). Questions and Answers About Sjögren's Syndrome. National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) [On-line information]. Available online at http://www.niams.nih.gov/hi/topics/sjogrens/ through http://www.niams.nih.gov.

(© 2006). What is Sjogren’s Syndrome? Sjogrens Syndrome Foundation [On-line information]. Available online at http://www.sjogrens.org/syndrome/ through http://www.sjogrens.org.

(© 2003). Diagnosis. Sjogrens Syndrome Foundation [On-line information]. Available online at http://www.sjogrens.org/syndrome/diagnosis.html through http://www.sjogrens.org.

(© 2006). Treatment. Sjogrens Syndrome Foundation [On-line information]. Available online at http://www.sjogrens.org/syndrome/treatment.html through http://www.sjogrens.org.

Klippel JH, Weyand GM, Wortmann RL (eds). Primer on the Rheumatic Diseases. Ed 11. Pp 283-290, 1997.