Bu makalenin en son gözden geçirilme tarihi
Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.

Hepatit A, B, ve C

Özet Tablo: En sık görülen viral hepatit nedenleri

Virüs

Hepatit A

Hepatit B

Hepatit C

Bulaşma Yolu

Dışkı-ağız yoluyla

Enfekte iğne veya kan, cinsel temas

Enfekte iğne veya kan, cinsel temas

Kuluçka zamanı  (akut enfeksiyon)

15-50 gün

45-160 gün

14-180 gün

Başlangıcı

Ani

Ani veya yavaş veya farkına varılmamış

Genellikle yavaş, farkına varılmaz

Şiddet derecesi

Hafif derecede

Ara sıra şiddetli

Genellikle yavaş gelişir, spesifik veya şiddetli hastalık belirtisi yok

Kronik formu var mı?

Yok

Var

Var

Başka hastalıklarla ilişkili mi?

Hayır

Karaciğer kanseri, siroz

Karaciğer kanseri, siroz

Akut Enfeksiyonun Tanısal Testleri

HAV-Ab, IgM

HBsAg, Anti-HBc, IgM

Anti-HCV, HCV RNA (dikkat  - kronik hepatitte olduğu gibi benzer sonuçlara sahip olabilir)

Kronik Enfeksiyona Tanı Koymak veya Tedaviyi Takip Testleri

N/A

HBsAg, HBV DNA, HBeAg, Anti-HBe

Anti-HCV (bir kez), HCV RNA veya  viral yük, HCV genotipi (bir kez)

Önceki enfeksiyonu Saptayan Testler

HAV-Ab, IgG

Anti-HBs, Anti-HBc total

Anti-HCV

Aşısı var mı?

Var

Var

Yok

Ortak Tedavisi

Yok

Kronik formu- İnterferon, entecavir, tenofovir, lamivudin, adefovir

Kronik formu- İnterferon (genellikle  ribavirinle birlikte )

Kısaltmaların Tanımları

HAV-Ab = Hepatit A Antikoru
Anti-HBs = Hepatit B yüzey antikoru
HBsAg = Hepatit B yüzey antijeni
HBeAg = Hepatit B e-antijeni
Anti-HBe = Hepatit B e-antikoru
Anti-HBc = Anti-hepatit B çekirdek antikoru
HBV DNA = Hepatit B Virüsü (virüsün genetik içeriğinin testi)
Anti-HCV = Hepatit C Antikoru
HCV RNA = Hepatit C Virüsü (virüsün genetik içeriğinin testi)
HCV Viral Yük = Kanda virüs miktarının tespiti ve/veya sayısı
HCV Genotipi =  Var olan hepatit C tipini (6 tipten biri) belirler