Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
Bir baz ile reaksiyona girip tuz oluşturan, en az bir adet hidrojen atomu bulunduran bileşiklerdir. pH ları 7'den küçüktür. Vücuttaki asitlere bir örnek midedeki sindirime yardımcı olan hidroklorik asittir (HCl).