Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
Erişkinlerde aşırı Büyüme Hormonu sonucu el ve ayaklarda büyüme, ayakkabı ölçüsünün değişmesi, alt çene ve kaşlarıda içeren yüz özelliklerinde aşamalı değişiklikler ve burun kemiğinde büyüme ile karakterize bir durumdur.