Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
1) Moleküler tanıda genetik materyalin (RNA,DNA) çoğul kopyalarının elde edilmesi işlemi. BU sayede hedef materyalin tespit edilebileceği veya miktarlanabileceği yeterli seviyeye ulaşılmış olur.

2) Aranılan bir analitin (gen veya ilaç gibi) bir cihazda oluşturduğu sinyalin arttırılarak tespit edilmesi veya miktarlanması

3) Bir hücrede bir genin veya genlerin normal sayıdan fazla kopyasının olması durumunda genin amplifiye olduğu söylenir (tümör hücrelerinde olduğu gibi)