Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
Erkeksi özellikleri oluşturan ve testis, adrenal korteks ve overler tarafından üretilen steroid.