Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
Karakteristik prostetik grubunu içermeyen bir proteinin genel tanımı. Prostetik grup bir metal veya küçük organik bir madde olabilir. Örneğin protein apotransferrin demir ile birleşerek transferrin'i oluştururken protein aposeruloplasmin bakır ile birleşerek enzim seruloplasmin'i oluşturur.