Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
1) Hidroksil (OH) iyonu içeren maddelerdir, tatları acıdır, pH'ları 7' den büyüktür ve bir asitle reaksiyona girince tuz oluştururlar. Örneğin Amonyak.
2)DNA ve RNA nın yapı taşlarından birisidir.