Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
Bir lökosit tipi. Toplam lökositlerin %1 veya daha azını oluşturur. Belirli hastalıklarda artar veya azalır.