Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
Bir metal iyonunun büyük bir molekül ile bağlanarak çözünür bir kompleks oluşturması; şelasyon tedavisi EDTA (etilen diamin tetraasetik asit) gibi büyük molekülleri kullanarak dokularda bulunan  fazla metallerin (kurşun veya demir gibi) uzaklaştırılıp atılmasını sağlayan tedavi şeklidir.