Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
Torba kandan hazırlanan bir öge; plazmayı dondurup erittikten sonra katı olarak kalan çökelti. Fibrinojen ve Faktör VIII'den zengindir.