Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
Vücut sıvıları içine dökülmüş veya sürüntü ve kazıntı yolu ile toplanmış (örn: Pap testi) veya çok ince bir iğneyle derin dokulardan aspirasyon yoluyla toplanmış hücrelerin tek tek veya gruplar halinde mikroskop altında değerlendirilmesi