Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
Susama hissi ve idrar miktarında artış gibi belirtilerle diabetes mellitus‘a benzemekle birlikte nedenleri, sıklığı, tedavisi ve ilişkin komplikasyonlarıyla DM’den farklılaşan bir hastalıktır. Diabetes insipidus, hipofiz bezinde arjinin vazopressin ( antidiüretik hormon veya ADH’de denilen) üretiminin olmaması veya böbreklerin ADH’ye yanıt vermemesi sonucu böbreklerin suyu tutamamasına neden olan bir hastalıktır. Yeterince tedavi edilmezse vücudun ağır derecede susuz kalmasına (dehidratasyon) ve serum sodyum düzeylerinin yükselmesine yol açabilir. Diabetes mellitus’a göre diabetes inspididus çok daha seyrek görülen bir hastalıktır.