Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
Yakın oluşumları incelemek için parmak kullanılarak yapılan bir fizik muayene şekli (Örneğin erkeklerde prostat muayenesi)