Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
Kalbin yapısını ve hareketlerini değerlendirmek için ultrason ile yapılan tanısal prosedür. Bu prosedürün görüntülerine ekokardiyogram denir.