Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
Akciğerlerdeki hava keseciklerinin (alveoller) zedelenerek akciğerlerin esnekliklerinin ve işlevlerinin kaybına yol açan kronik ilerleyici akciğer hastalığı; Bu hastalık nefes darlığıyla karakterize olup tabloya öksürük eşlik edebilir. Sonunda kalp hasarına yol açabilir.