Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
Belli bir coğrafik alandaki nüfus içinde hızla yayılan bir bulaşıcı hastalık salgını