Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
Bir test veya işlemin gerçekte anormal bir durum olmasına rağmen hatalı bir şekilde verdiği normal veya negatif sonuç