Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
Bir test veya işlemin gerçekte hiçbir anormal durum mevcut olmamasına rağmen hatalı bir şekilde verdiği pozitif veya anormal bir sonuç