Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
Spesifik bir maddenin vücut içindeki biyolojik rolünü uygun biçimde gerçekleştirip gerçekleştirmediği ve ne ölçüde gerçekleştirdiğini belirlemek için fonksiyon testleri kullanılır. Bu test belli bir pıhtılaşma faktörünün pıhtılaşma süreçleri zincirindeki rolünü ne kadar iyi derecede gerçekleştirdiğini belirleyebilir. Örneğin, normal miktarlarda fibrinojen mevcut olabilmesine rağmen uygun biçimde işlev görmüyorlarsa anormal pıhtılaşmalara yol açarlar. Ayrıca fonksiyon testleri hormonlar ve enzimler gibi başka maddelerin aktivitelerinin olması gereken doğru düzeylerini de belirleyebilirler.