Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
Genetik materyalin temel ünitesi; insanlarda genellikle spesifik bir proteinin üretimini kodlayan bir kromozomdaki DNA segmenti