Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
Aile içinde oluşan belli bir kalıtsal bozukluk riskini belirleme ve bu tespite dayanarak bilgi ve öneri sunma süreci