Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
Erkeklerde bir sperme, kadınlarda bir yumurtaya gelişen üreme hücresi; germ hücreleri anne ve babadan gelen kromozomların yarısını, başka bir deyişle toplam 46 kromozom içerirler