Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
Mikroskop altında incelenen eritrositler (kırmızı kan hücreleri) içinde görülebilen çökelmiş hemoglobin