Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
Demir içeren bileşiklerin (hemosiderin) dokularda anormal olarak depolanması; eritrositlerin aşırı yıkımının olduğu hastalıklarda (örneğin talesemi) sıklıkla görülür.