Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
İster her ikisi normal ister anormal olsun belli bir genin iki benzer kopyasına sahip olma durumu