Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
Beynin içindeki odacıkların (ventriküllerin) anormal miktarda beyin-omurilik sıvısı birikimi nedeniyle genişlemesi